ข้อมูลสถิตินิคมอุตสาหกรรม    สถิติจำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม : Number of Request Industrial Estate
41K
สถิติจำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม : Number of Request Industrial Estate
       มีนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีการขอข้อมูล ทั้งเพื่อการลงทุน, การเช่าพื้นที่ และติดต่อธุรกิจการค้า
ทาง ThaiFranchiseCenter.com จึงได้มีโครงการ จัดเก็บและแสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
จึงได้จัดทำหน้าสถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทยขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวม
และความตื่นตัวในกระแสการลงทุนเปิดโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

หากท่านใด ประสงค์จะขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาส่ง e-mail มาที่ info@thaifranchisecenter.com