หน้าดาวน์โหลด   การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์   ตรวจสอบเครดิตบูโร 
61K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
มีความประสงค์ที่จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้า ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ บริษัท
 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
07-04-2554ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
(9,396)
ยื่นขอตรวจสอบเนื่องจากได้รับการปฏิเสธการให้สินเชื่อ  หรือได้รับการขึ้นค่าบริการ  .............................
 File size : 0.139 MB.
 Type : pdf
07-04-2554ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
(2,814)
เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 File size : 0.045 MB.
 Type : pdf
07-04-2554ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
(2,737)
การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปภายในขอบเขตอำนาจแห่งหนังสือฉบับนี้
 File size : 0.045 MB.
 Type : pdf
07-04-2554ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
(2,863)
ข้าพเจ้าได้รับรายงานข้อมูลเครดิตในครั้งแรกเรียบร้อยแล้วและสำหรับรายงานข้อมูลเครดิตครั้งต่อไป
 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf
07-04-2554ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
(2,678)