หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญานายหน้า ตัวแทน 
256K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
บริษัทตกลงแต่งตั้ง และนายหน้าตกลงรับการแต่งตั้งเป็นนายหน้าในการ  ชี้ช่อง หรือชักชวนให้บุคคลภายนอกเข้ามา
 File size : 0.053 MB.
 Type : doc
18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(28,585)
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้
 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf
23-04-2554121easy
(23,887)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ขายส่ง อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาดังต่อไปนี้
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
03-11-2553ภัทรมิตร
(3,951)
ตัวการตกลงแต่งตั้งและตัวแทนค้าต่างตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนค้าต่าง
 File size : 0.035 MB.
 Type : contr
26-08-2553INCquity
(17,566)
ตัวแทนตกลงยอมรับจะเป็นตัวทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า.......................................................
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(19,354)
นายหน้า ตกลง จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้กับ ผู้ให้สัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของ..............................
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(18,595)
ทำถนนคอนกรีต ท่อระบสยน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ วางท่อปะปา ไฟฟ้าสายเมน และทำการรังวัด
 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(4,120)
ตัวการตกลงแต่งตั้งให้ตัวแทนเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนจำหน่าย
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
26-08-2553INCquity
(12,177)