ข้อมูลสถิติแบบทดสอบ    สถิติสรุปผลจำนวนผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ : Statistics of Online Test Summary
11K
สถิติสรุปผลจำนวนผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ : Statistics of Online Test Summary
แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นมาได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละแบบทดสอบนั้นล้วนมีผู้ที่สอบผ่านและไม่ผ่าน ทาง ThaiFranchiseCenter.com
จึงได้รวบรวมและจัดทำเป็นหน้าข้อมูล พร้อมกราฟแท่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ที่ทำแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อ
ซึ่งจะช่วยสะท้อนความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของผู้ที่ทดสอบได้เป็นอย่างดี

หากท่านใด ประสงค์จะขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาส่ง e-mail มาที่ info@thaifranchisecenter.com