หน้าหลัก AEC    ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
792K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
 • ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข)
 • ที่ตั้ง : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร) แบ่งเป็นสี่เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์ | ความสร้างอาชีพ
เนการา บรูไน ดารุสซาลาม
(Negara Brunei Darussalam)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงบันดาร์เสวีเบกาวัน
พื้นที่: 5,765ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 422,000 คน
ภาษา: มาเลเซีย
GDP: 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 28,340 เหรียญสหรัฐ
GDP Growth: ร้อยละ 0.5
ความหมายของธงชาติ

"บรูไนดารุสซาลาม" (แปลว่า นครแห่งสันติสุข) ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

 • พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ (ธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง)
 • สีขาวและสีดำ หมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไน
การค้าระหว่างไทย – บรูไน (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ธ.ค.) : 227 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปบรูไน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง ปูนซีเมนต์ เครื่องประดับ หม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เซรามิก อัญมณีและเครื่องประดับ และอาหารสัตว์เลี้ยง
 • สินค้านำเข้าหลักจากบรูไน ได้แก่ น้ำมันดิบ (ร้อยละ 83) และเคมีภัณฑ์ ลวด และสายเคเบิล เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของบรูไน (2009) ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของบรูไน (2009) ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ไทย

โอกาส
 1. มีกำลังการซื้อสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของภาคที่มิใช่น้ำมัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีก และการค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่งคมนาคมจะเป็นตัวส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลได้มีการผลักดันให้มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น
 2. สินค้าที่สำคัญที่บรูไนมีความต้องการสูงเพื่อใช้ในการบริโภคและอุตสาหกรรมคือเกลือ เนื่องจากยังไม่มีการผลิตในประเทศ
 3. บรูไนพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

อุปสรรค
 1. ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าของบรูไนมีความลำบาก โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุน การนำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ ซึ่งขนส่ง/ขนถ่ายสินค้าที่สิงคโปร์ก่อนทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง
 2. มีข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารเคร่งครัดมาก ต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ซึ่งกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา ฯลฯ ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของ บรูไนก่อน จึงจะสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการส่งออกสินค้าอาหารไปยังบรูไน
ข้อควรรู้
 1. ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ 2 สัปดาห์
 2. ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
 3. การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
 4. การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
 5. จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
 6. สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง
ภาษาอาเซียน: บรูไน
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ เตริมา กะชิ
สบายดีไหม อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
  (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่ เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี มิมปิ๊ มานิส
  (mimpi manis)
เชิญ เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ ยา (ya)
ไม่ใช่ ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
  (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
   
  *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
 
 • ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
 • ที่ตั้ง : กัมพูชาตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว ทิศตะวันออกติด เวียดนาม ทิศตะวันตกติดประเทศไทย และทิศใต้ติดอ่าวไทย
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์ | ความค้าขาย
ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง :กรุงพนมเปญ
พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 15 ล้านคน
ภาษา : เขมร
GDP : 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capital : 805 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth : ร้อยละ 4.8
ความหมายของธงชาติ

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน

 • พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" (เขมร: )
 • พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
 • สีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
การค้าระหว่างไทย – กัมพูชา (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ต.ค.) : 2,133.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 1789.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์
 • สินค้านำเข้าหลักจากกัมพูชา ได้แก่ เรือ และสิ่งปลูกสร้างลอยน้ำ พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ ของปรุงจากผักผลไม้
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม

โอกาส
 1. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปิดกว้างเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับพัฒนาใกล้เคียงกัน
 2. รัฐบาลมีเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจเรื่องการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
 3. เป็นแหล่งแร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
 4. เป็นสมาชิกของอาเซียนและองค์การกาการค้าโลก ทำให้มีการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้อง มีความเป็นสากลมากขึ้น
 5. ประชาชนนิยมสินค้าไทย
 6. แรงงานจำนวนมากและมีราคาถูก

อุปสรรค
 1. ความขัดแย้งทางการเมืองกับไทย ทำให้นักธุรกิจไทยไม่มั่นใจที่จะทำการค้าหรือลงทุนในกัมพูชา
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 3. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล สถิติ และการวิเคราะห์ศึกษาวิจัย ข้อมูล ตลาด สินค้า
 4. การคอร์รัปชั่นสูง และการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศไม่มีประสิทธิภาพ
 5. การปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบล่าช้า กฎระเบียบทางการค้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย
 6. การส่งออก – นำเข้า ใช้การเจรจาและดุลพินิจ หรือ Connectionเป็นสำคัญ ทำให้เกิดความแตกต่างเรื่องต้นทุนธุรกิจ
 7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
 8. ระบบการเงิน การธนาคาร และกระบวนการยุติธรรมไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีประสิทธิภาพ
 9. ขาดแคลนแรงงานทักษะและเชี่ยวชาญ
ข้อควรรู้
 1. เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: กัมพูชา
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
  คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี จุม-เรียป ซัว จุม-เรียบ-ซัว
ขอบคุณ ออ-กุน ออ-กุน
สบายดีไหม ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต ซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต
ยินดีที่ได้รู้จัก เตรก ออ แดล บาน เตรก-ออ-แดว-บาน
พบกันใหม่ ขจุ๊บคะเนียใหม่ ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่
ลาก่อน โซว์ม เลีย เฮย โซ-มะ-เลีย-เฮย
นอนหลับฝันดี เกล็วสุบันลอ เกล็ว-สุ-บัน-ลอ
เชิญ อ็อญ-เจิญ อ็อน-เจิน
ใช่ แมน แมน
ไม่ใช่ มึน แมน มึน-แมน
อากาศดีจัง อะกะสะเทียดละออ อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ
อากาศร้อนมาก อะกะสะเทียดละเดา อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดา
อากาศหนาวมาก อะกะสะเทียดตระเจี๋ย อะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจี๋ย
ไม่เป็นไร มึน เอ็ย เต มึน-เอย-เต
ขอโทษ โสมโต่ะ , อดโต่ะ โสม-โต่ะ , อด-โต่ะ
 
 • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
 • ที่ตั้ง : อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงจาการ์ตา
พื้นที่: 1,919,440 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 234.6 ล้านคน
ภาษา: Bahasa อินโดนีเซีย
GDP: 695.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 2,963 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth: ร้อยละ 6
ความหมายของธงชาติ

รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "ซังเมราห์ปูติห์" ("Sang Merah Putih", สีแดง-ขาว) เป็นธงที่มีต้นแบบมาจากธงประจำอาณาจักรมัชปาหิตในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน

 • สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพ
 • สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม
การค้าระหว่างไทย – อินโดนีเซีย (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 13,022.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 1,670.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยไปอินโดนีเซีย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องเคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก
 • สินค้านำเข้าจากอินโดนีเซีย ได้แก่ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเคมีภัณฑ์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของอินโดนีเซีย (2009) ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ จีน
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของอินโดนีเซีย (2009) ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย

โอกาส
 1. มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในต่างประทศ และมีการปรับปรุงบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุน
 2. เป็นตลาดขนาดใหญ่ จึงมีปริมาณความต้องการสินค้าและบริการมาก
 3. มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหรรมต่อเนื่องต่าง ๆ
 4. มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ ค่าจ้างแรงงานต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน
 5. ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร
 6. ภาวะทางการเมืองและสังคมมีเสถียรภาพ และมั่นคงมาก ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนมากขึ้น
 7. ปรับโครงสร้างของภาคราชการให้มีความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งนโยบายปราบรามคอร์รัปชั่น

อุปสรรค
 1. มีกฎระเบียบที่มีลักษณะเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า (NBTs)ได้แก่ มาตรการห้ามนำเข้า (เช่น สินค้าข้าว) การขออนุญาตนำเข้า การขออนุญาตขึ้นทะเบียน อย. และมาตรการด้านสุขอนามัย ซึ่งมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติและใช้เวลานาน
 2. ยังมีการคอร์รัปชั่นในระบบราชการ ซึ่งยังมีอยู่ในหลบายขั้นตอน ถือเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจในอินโดนีเซียสูง
 3. มีกฎระเบียบบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น การขออนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน
 4. ระบบโครงสร้างพื้นฐานการลงทุน เช่น ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่เพียงพอในบางพื้นที่หรือมีคุณภาพไม่ดีพอ
ข้อควรรู้
 1. ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรือรับประทานอาหารคนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
 2. ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
 3. การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
 4. บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
ภาษาอาเซียน: อินโดนีเซีย
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี เซลามัทปากิ (ตอนเช้า)
  เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
  เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)
  เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)
ขอบคุณ เทริมากาสิ
สบายดีไหม อพาร์ คาบาร์
ยินดีที่ได้รู้จัก เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
พบกันใหม่ ซัมไพ จำพา ลากิ
ลาก่อน บาย บาย
นอนหลับฝันดี มิมพิ ยัง อินดา
เชิญ สิลาคาน
ใช่ ยา, เบอร์ทูล
ไม่ใช่ บูคัน
อากาศร้อนมาก ดินกิน เซกาลิ
อากาศหนาวมาก พานัส เซกาลิ
ไม่เป็นไร ทิดัก อพา อพา
 
 • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)
 • ที่ตั้ง : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์ | ความค้าขาย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The Lao People's Democratic Republic)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์
พื้นที่ : 263,800 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 5,873,616 ล้านคน
ภาษา : ลาว
GDP : 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
GDP per capita : 964 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth : ร้อยละ 7.2
ความหมายของธงชาติ

ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน ได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย มหาสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาว

 • สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว
 • สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ
 • พระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง และหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พรรคคอมมิวนิสต์ลาว) หรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขง
การค้าระหว่างไทย – ลาว (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ต.ค.) : 2,325.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 1,113.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
 • สินค้านำเข้าหลักจากลาว ได้แก่ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เชื้อเพลิงอื่น ๆ ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ พืช และผละผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของลาว ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของลาว ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย

โอกาส
 1. ลาวได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (MFN)และสถานะ NormalTradeRelation(NTR)จากสหรัฐฯ ส่งผลให้การส่งอกสินค้าของลาวไปสหรัฐมีภาษีลดลง รวมถึงสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP)จากสหรัฐ และยุโรป
 2. อุดมสมบูรณ์ด้านชีวภาพ พลังงานไฟฟ้า และทรัพยากร เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตแก่ประเทศอื่น ๆ
 3. เป็นแหล่งแรงงานราคาถูก และประชากรมีความรู้ด้านภาษาที่หลากหลายกว่าประเทศอื่น เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ให้ทุนการศึกษาแก่ลาวจำนวนมาก
 4. มีความต้องการนำเข้าอุปกรณ์ด้านการก่อสร้างจากไทยสูง เนื่องจากลาวมีโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างกว้างขวาง
 5. เป็นดินแดนเชื่อมต่อของอินโดจีน (Land Bridge)

อุปสรรค
 1. ตลาดมีขนาดเล็ก (ประชากรน้อย) และมีกำลังซื้อต่ำ
 2. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาและไม่มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ
 4. ขาดระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน และขาดระบบการจัดการที่ดี
 5. ข้อกฎหมายต่าง ๆ เป็นกฎหมายเชิงคุ้มครองมากกว่าเชิงส่งเสริม และขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ไม่คล่องตัวต่อการลงทุน
 6. เงินกีบขาดเสถียรภาพ ทำให้ยากต่อการวางแผนด้านการตลาดและการลงทุน
 7. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ไม่มีทางออกทางทะเล (Land Lock)ทำให้การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก
ข้อควรรู้
 1. ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ทำให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก
 2. ลาวขับรถทางขวา
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: ลาว
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี สะบายดี
ขอบคุณ ขอบใจ
สบายดีไหม สบายดีบ่
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ฮู้จัก
พบกันใหม่ เห็นกันใหม่
ลาก่อน ลาก่อน
นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี
เชิญ เล่าแนเด้อ
ใช่ แม่นแล้ว
ไม่ใช่ บ่แม่น
อากาศดีจัง อากาดสบายจัง
อากาศร้อนมาก อากาดฮ้อน
อากาศหนาวมาก อากาดหนาว
ไม่เป็นไร บ่เป็นหยัง
 
 • ชื่อทางการ : มาเลเซีย (Malaysia)
 • ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้นส่วนแรก คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สอง คือ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์ | ความค้าขาย
มาเลเซีย
(Malaysia)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงกัวลาลัมเปอร์
พื้นที่: 330,000 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 27.8 ล้านคน
ภาษา: มาเลย์ จีน อังกฤษ อูรดู
GDP: 213.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 7,547เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth: ร้อยละ 4.7
ความหมายของธงชาติ

หรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า "ยาลูร์ เกมิลัง" ("Jalur Gemilang" มีความหมายว่า ธงริ้วแห่งเกียรติศักดิ์) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน พื้นสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธงด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว ภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว่า "บินตัง เปอร์เซกูตัน" ("Bintang Persekutuan") หรือ "ดาราสหพันธ์"

 • แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 ริ้วซึ่งมีความกว้างเท่ากัน หมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
 • ดาว 14 แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด
 • พระจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ
 • สีเหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาราสหพันธ์คือสีแห่งยังดี เปอร์ตวน อากง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ
 • สีน้ำเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซีย
การค้าระหว่างไทย – มาเลเซีย (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 21,275.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า 142.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป และแผงวงจรไฟฟ้า
 • สินค้านำเข้าหลักจากมาเลเซีย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สื่อบยันทึกข้อมูล ภาพ เสียง
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของมาเลเซีย ได้แก่สิงคโปร์ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ไทย (อันดับ 5)
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของมาเลเซีย ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

โอกาส
 1. ร่วมลงทุนเพื่อผลิตสินค้าฮาลาลเพื่อส่งออก เนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านวัตถุดิบและมีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านคุณภาพมาตรฐาน ขณะที่มาเลเซียได้รับการยอมรับและความเชื่อถือในการเป็นศูนย์กลางด้านฮาลาลของโลก
 2. มีแรงงานที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และมีความชำนาญเป็นพิเศษในงานที่ต้องอาศัยความละเอียดปราณีต ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหรกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. มีระบบคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดการด้านโลจิสติกส์แบบคบวงจร
 4. มีการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบเฉพาะส่วนที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก

อุปสรรค
 1. การลงทุนในมาเลเซียต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าประเทศอื่น ๆ มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง และยากต่อการหาแหล่งเงินทุน
 2. มาเลเซียมีการลดหย่อนภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ประกอบการรถยนต์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดโอกาสในการแข่งขันทางทางการค้าในตลาดดังกล่าวของผู้ผลิต / ผู้ส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ของไทย
 3. รัฐบาลสร้างนโยบายกีดกันภาษีการขายที่ค่อนข้างสูง สินค้าบางรายการไม่สามารถส่งออกไปยังมาเลเซียได้อย่างเต็มที่
ข้อควรรู้
 1. ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ
 2. มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: มาเลเซีย
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ เตริมา กะชิ
สบายดีไหม อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
  (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่ เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี มิมปิ๊ มานิส
  (mimpi manis)
เชิญ เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ ยา (ya)
ไม่ใช่ ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
  (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
   
  *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
 
 • ชื่อทางการ : สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
 • ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์ | ความค้าขาย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(The Republic of the Union of Myanmar)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงเนปีดอว์
พื้นที่: 677,000 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 51 ล้านคน
ภาษา: พม่า
GDP: 28.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 469 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth: ร้อยละ 5.3
ความหมายของธงชาติ

มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติประกอบด้วย

 • สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า
 • สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด
 • ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ
การค้าระหว่างไทย – พม่า (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. - ต.ค.): 4,026.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า 629.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปพม่า ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
 • สินค้านำเข้าหลักจากพม่า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค ผักผลไม้และของ ปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของพม่า ได้แก่ ไทย อินเดีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของพม่า ได้แก่ สิงคโปร์ จีน ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย

โอกาส
 1. การพัฒนาตลาดของพม่าในอนาคตอาจจะพัฒนามากขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
 2. มีขนาดตลาดใหญ่ ซึ่งไทยสามารถใช้พม่าเป็นประตูระบายสินค้าของไทยสู่ประเทศที่สาม เป็นประตูสู่จีนและอินเดีย รวมทั้งใช้พม่าเป็นฐานในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
 3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรม
 4. ประชาชนนิยมสินค้าไทย และมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าจาก ไทยแทนจีน นักลงทุนไทยจึงควรร่วมลงทุน (เพื่อลดต้นทุนการผลิต) หรือจัดตั้งบริษัทหรือตัวแทนธุรกิจเพื่อการเจาะตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักธุรกิจทั่วไป เพื่อขยายเครือข่ายการทำธุรกิจร่วมกัน
 5. มีความต้องการวัสดุก่อสร้าง และบริการรับเหมาก่อสร้างจำนวนมาก หลังจากการย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงเนปิดอร์
ภาษาอาเซียน: พม่า
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
  คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี มิงกะลาบา  มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณ เจซูติน บาแด เจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหม เนก็องบาตะล้า เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จัก ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่ อะติดตุ๊ย อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อน เจ๊ะ โจร แม่ เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดี อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญ ดี เน ยา มา ดี-เน-ยา-มา
ใช่ โฮ๊ะ เด โฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่ มาโฮ๊ะบู มา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจัง ยาดิอุตุเกาแน่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
อากาศร้อนมาก ยาดิอุอุตุปูแด่ ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
อากาศหนาวมาก ยาดิอุตุเอแด่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
ไม่เป็นไร ปามามับชิบบู ปา-มา-มับ-ชิบ-บู
ขอโทษ เตา บั่น บ่า เต่ เตา-บั่น-บ่า-เต
 
 • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
 • ที่ตั้ง : เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม. และมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Republic of the Philippines)ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงมะนิลา
พื้นที่: 298,170 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 93 ล้านคน
ภาษา: ตากาล็อกและภาษาอังกฤษ
GDP: 158.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 1,721 เหรียญสหรัฐฯ
ความหมายของธงชาติ

มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงคราม สามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ

 • พื้นสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม
 • พื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณค่า
 • รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกหมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดบาตังกาส, จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต, จังหวัดลากูนา, จังหวัดมะนิลา, จังหวัดนูเอวา เอคิยา, จังหวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งพยายามเรียกร้องเอกราชจากสเปนและฝ่ายสเปนได้บังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เหล่านั้นเมื่อเริ่มเหตุการณ์การปฏิวัติฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2439
 • ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน
การค้าระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 7261.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทย ได้เปรียบ ดุลการค้า 2,510.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปฟิลิปปินส์ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ข้าว เม็ดพลาสติก และน้ำตาลทราย
 • สินค้านำเข้าหลักจากฟิลิปปินส์ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไทย (อันดับ 11)
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย (อันดับ 8)

โอกาส
 1. ไทยสามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เป็นการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสินค้า IT มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
 2. คุ้มค่าในการเจาะตลาดเนื่องจากมีประชากรมาก นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์มีการส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศ ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้น และมีกำลังซื้อมากขึ้น
 3. มีแรงงานที่มีความรู้ด้าน IT จำนวนมาก ทำให้สามารถพัฒนาและส่งออกสินค้า IT ในระยะเวลาอันสั้น
 4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น สัตว์น้ำ ทรัพยากรแร่ พื้นที่การเกษตรทางภาคใต้

อุปสรรค
 1. มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น การกำหนดมาตรฐานการนำเข้าสินค้าที่เข้มงวดในเรื่องการผลิต และสุขอนามัย และมีกฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้ายุ่งยาก ต้องใช้เวลานาน
 2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ
 3. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ กฎระเบียบเข้มงวด
 4. มีการฉ้อราษฎร์บัง หลวงสูง
 5. สหภาพแรงงานแข็งแกร่ง และมีบทบาทมาก
ข้อควรรู้
 1. การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: ฟิลิปปินส์
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี กูมูสต้า (kumusta)
ขอบคุณ ซาลามัต (salamat)
สบายดีไหม กูมูสต้า กา (kumusta ka)
ยินดีที่ได้รู้จัก นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
พบกันใหม่ มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)
ลาก่อน ปาอาลัม (paalam)
นอนหลับฝันดี มาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)
เชิญ แมค อันยาย่า (mag-anyaya)
ใช่ โอ้โอ (oo)
ไม่ใช่ ฮินดี้ (hindi)
อากาศดีจัง มากันดัง พานาฮอน (magandang panahon)
อากาศร้อนมาก มัสยาดอง มาอินิท (masyadong mainit)
อากาศหนาวมาก มัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน
  (masyadong malamig panahon)
ไม่เป็นไร ฮินดี้ บาเล (hindi bale)
 
 • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
 • ที่ตั้ง : เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ละติจูด 1'17'35" เหนือ ลองจิจูด 103'51'20" ตะวันออก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์ | ความค้าขาย
สาธารณรัฐสิงคโปร์
(Republic of Singapore)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: สิงคโปร์
พื้นที่: 697 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 5.1 ล้านคน
ภาษา: มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ
GDP: 217.4พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 42,653 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth: ร้อยละ 15
ความหมายของธงชาติ

เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาว ความหมายสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่

 • สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า
 • สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล
 • รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค
การค้าระหว่างไทย – สิงคโปร์ (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 15,303.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,715.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปสิงคโปร์ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง และส่วนประกอบอากาศยาน และอุปกรณ์การบิน
 • สินค้านำเข้าหลักจากสิงคโปร์ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของสิงคโปร์ ได้แก่ ฮ่องกง มาเลเซีย สหรัฐฯ อินโดนีเซีย จีน
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของสิงคโปร์ ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น

โอกาส
 1. มีทำเลที่ตั้งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก มีเครือข่ายธุรกิจกับคนสัญชาติจีนในประเทศต่างๆ ทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ
 2. สามารถจัดตั้งธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจคล่องตัวเนื่องจากสิงคโปร์มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย อัตราภาษีที่แข่งขันได้ และบุคคลากรมีความรู้/ความชำนาญระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
 3. ใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการส่งออกต่อ (re-export) สินค้าไทยไปสู่ประเทศที่สาม โดยอาศัยจุดแข็งของสิงคโปร์ในด้านการจัดการ การตลาด การเงิน/ธนาคาร การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการด้าน Supply Chain ในระดับมาตรฐานโลก
 4. เป็นตลาดการค้าเสรีที่นักธุรกิจต่ างชาติสนใจมาลงทุนจำนวนมากและมีความหลากหลายในภาคธุรกิจส่งผลให้บริษัทไทยมีโอกาสประกอบธุรกิจทั้งในสิงคโปร์และสามารถต่อยอดเพิ่มได้อีกในประเทศของนักธุรกิจต่ างชาติอื่ นๆที่ เข้ามาลงทุนในสิงคโปร์ อีกทั้งได้รับผลประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายกับบริษัทต่างชาติอื่นๆด้วย
ข้อควรรู้
 1. หน่วยราชการเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น.
 2. การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
 3. การลักลอบนำยาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: สิงคโปร์
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี หนี ห่าว
ขอบคุณ ซี่ยย เซี่ย
สบายดีไหม หนี ห่าว
ยินดีที่ได้รู้จัก เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่
พบกันใหม่ ไจ้เจี้ยน
ลาก่อน ไจ้เจี้ยน
นอนหลับฝันดี หวาน อัน
เชิญ ฮวน หยิง
ใช่ ชื่อ
ไม่ใช่ บู๋ชื่อ
อากาศดีจัง เทียน ชี เหิ่น ห่าว
อากาศร้อนมาก เทียน ชี เหิ่น เร่อ
อากาศหนาวมาก เทียน ชี เหิ่น เหลิ่ง
ไม่เป็นไร เหมย เฉิน เมอ
 
 • ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
 • ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์
ราชอาณาจักรไทย
(Kingdom of Thailand)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร
พื้นที่: 513,115 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 66,720,153 คน(ปี 2554)
ภาษา: ไทย
GDP: 332,470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 5,174 เหรียญสหรัฐฯ
ความหมายของธงชาติ

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ

 • ชาติ (สีแดง)
 • ศาสนา (สีขาว)
 • พระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)

สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี) ในพระราชนิพนธ์ "เครื่องหมายแห่งไตรรงค์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้นิยามความหมายของธงไตรรงค์ไว้ว่า สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาและธรรมะ สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์ แม้นิยามดังกล่าวจะไม่ใช่คำอธิบายที่ทรงประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งสามสิ่งนี้คืออุดมการณ์รัฐที่พระองค์ทรงปลูกฝัง เพื่อให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นชาตินิยมมาตลอดรัชสมัยของพระองค์

เศรษฐกิจ

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว การบริการ เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 24 ของโลก และมีมูลค่าการนำเข้าเป็นอันดับที่ 23 ของโลก ตลาดนำเข้าสินค้าไทยที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย และอินโดนีเซีย ข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ประเทศไทยส่งออกสินค้ากว่า 406,990 ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 141,401 ล้านบาท อาหาร 52,332 ล้านบาท สินค้าอุคสาหกรรม 45,959 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้าราว 285,965 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร 113,421 ล้านบาท น้ำมันและเชื้อเพลิง 50,824 ล้านบาท และเคมีภัณฑ์ 46,376 ล้านบาท มีมูลค่าการค้าสุทธิ 121,025 ล้านบาท


ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
อัตราการว่างงาน 1.5% (2553 ประมาณ)
การเติบโตของจีดีพี -2.8% (2552 ประมาณ)
ภาวะเงินเฟ้อ CPI -0.9% (2553)
หนี้สาธารณะ 4.27 ล้านล้านบาท (พ.ค. 2554)
ความยากจน 9.6% (2549 ประมาณ)

อย่างไรก็ตาม แรงงานส่วนใหญ่ของไทยอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่สุดของประเทศ และถือได้ว่าเป็นประเทศซึ่งส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยสัดส่วนการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 36 ของโลก ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเหมาะต่อการเพาะปลูกกว่า 27.25% ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 55% ใช้สำหรับการปลูกข้าว ส่วนพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ยางพารา ผักและผลไม้ต่าง ๆ รวมไปถึงมีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น วัว สุกร เป็ด ไก่ สัตว์น้ำทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็มในกระชัง

ภาษาอาเซียน: ไทย
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
  คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี สวัสดี สะ-หวัด-ดี
ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบ-คุน
สบายดีไหม สบายดีไหม สะ-บาย-ดี-ไหม
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
พบกันใหม่ พบกันใหม่ พบ-กัน-ใหม่
ลาก่อน ลาก่อน ลา-ก่อน
นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี นอน-หลับ-ฝัน-ดี
เชิญ เชิญ เชิน
ใช่ ใช่ ใช่
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่-ใช่
อากาศดีจัง อากาศดีจัง อา-กาด-ดี-จัง
อากาศร้อนมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-ร้อน-มาก
อากาศหนาวมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-หนาว-มาก
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่-เปน-ไร
ขอโทษ ขอโทษ ขอ-โทด
 
 • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
 • ที่ตั้ง : เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก
 • บทความ : ความ SMEs | ความแฟรนไชส์ | ความค้าขาย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Socialist Republic of Vietnam)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงฮานอย
พื้นที่: 331,150 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 85 ล้านคน
ภาษา: เวียดนาม
GDP: 103.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 1,168 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth: ร้อยละ 6
ความหมายของธงชาติ

ลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม ส่วนดาวห้าแฉกนั้น เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี พ.ศ. 2519 ความหมายในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า สีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ และดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

การค้าระหว่างไทย – เวียดนาม (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. - ต.ค.): 5,812.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 3,501.41ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปเวียดนาม ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ
 • สินค้านำเข้าหลักจากเวียดนาม ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ด้ายและเส้นใย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป อาเซียน ญี่ปุ่น จีน
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของเวียดนาม ได้แก่ สิงคโปร์ จีน ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย

โอกาส
 1. การเมืองมีเสถียรภาพ จากการปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ทำให้กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการประกอบธุรกิจและการลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นใจ
 2. ค่าจ้างแรงงานต่ำ แม้ว่าต้นทุนแรงงานจะเพิ่มขึ้นมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้วยังนับว่ามีต้นทุนต่ำกว่า และมีแรงงานในวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก (ประชากรประมาณ 60 % มีอายุต่ำกว่า 30 ปี) ซึ่งมีการศึกษาดี
 3. วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากจึงสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นจำนวนมากในอันดับต้นๆ ของโลก เช่น ข้าว กาแฟ ยางพารา และ พริกไทยดำ

อุปสรรค
 1. ขาดแคลนผู้บริหารระดับกลาง ขณะที่แรงงานที่เพิ่งจบการศึกษายังขาดทักษะและไม่มีการฝึกอบรม
 2. ต้นทุนการลงทุนในประเทศเวียดนามสูงกว่ าในประเทศอื่นๆ (จากรายงานการศึกษาบางแห่ง)
 3. โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสนับสนุนยังล้าหลังและไม่เพียงพอ
 4. อุปสรรคในการนำเข้าจากการใช้มาตรการ Automatic Import Licensing ซึ่งต้องขออนุญาตในการนำเข้าสินค้า (หลายรายการ) ทุกครั้ง ทำให้สินค้าไทยมีต้นทุนจำหน่ายที่ สูงขึ้นและเพิ่มความยุ่งยากทางเอกสารในการนำเข้า
ข้อควรรู้
 1. หน่วยงานราชการ สำนักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์
 2. เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ
 3. หากนำเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบการนำเงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางในท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน
 4. บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: เวียดนาม
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี ซินจ่าว
ขอบคุณ ก๊าม เอิน
สบายดีไหม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง
ยินดีที่ได้รู้จัก เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ...
พบกันใหม่ แหนกัปหลาย
ลาก่อน ต๋ามเบียด
นอนหลับฝันดี จุ๊กหงูงอน
เชิญ จ่าวหมึ่ง
ใช่ เวิง
ไม่ใช่ คง
อากาศดีจัง แด็ปเจิ่ย
อากาศร้อนมาก เจิ่ยหนอง
อากาศหนาวมาก เจิ่อยแหล่ง
ไม่เป็นไร โคงซาวเดิว