หน้าหลัก AEC    ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
46K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(The Republic of the Union of Myanmar)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงเนปีดอว์
พื้นที่: 677,000 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 51 ล้านคน
ภาษา: พม่า
GDP: 28.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 469 เหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth: ร้อยละ 5.3
ความหมายของธงชาติ

มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติประกอบด้วย

 • สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า
 • สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด
 • ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

การค้าระหว่างไทย – พม่า (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. - ต.ค.): 4,026.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า 629.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปพม่า ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
 • สินค้านำเข้าหลักจากพม่า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค ผักผลไม้และของ ปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของพม่า ได้แก่ ไทย อินเดีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของพม่า ได้แก่ สิงคโปร์ จีน ไทย ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย

โอกาส
 1. การพัฒนาตลาดของพม่าในอนาคตอาจจะพัฒนามากขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
 2. มีขนาดตลาดใหญ่ ซึ่งไทยสามารถใช้พม่าเป็นประตูระบายสินค้าของไทยสู่ประเทศที่สาม เป็นประตูสู่จีนและอินเดีย รวมทั้งใช้พม่าเป็นฐานในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
 3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรม
 4. ประชาชนนิยมสินค้าไทย และมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าจาก ไทยแทนจีน นักลงทุนไทยจึงควรร่วมลงทุน (เพื่อลดต้นทุนการผลิต) หรือจัดตั้งบริษัทหรือตัวแทนธุรกิจเพื่อการเจาะตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักธุรกิจทั่วไป เพื่อขยายเครือข่ายการทำธุรกิจร่วมกัน
 5. มีความต้องการวัสดุก่อสร้าง และบริการรับเหมาก่อสร้างจำนวนมาก หลังจากการย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงเนปิดอร์

Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: พม่า
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
  คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี มิงกะลาบา  มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณ เจซูติน บาแด เจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหม เนก็องบาตะล้า เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จัก ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่ อะติดตุ๊ย อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อน เจ๊ะ โจร แม่ เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดี อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญ ดี เน ยา มา ดี-เน-ยา-มา
ใช่ โฮ๊ะ เด โฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่ มาโฮ๊ะบู มา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจัง ยาดิอุตุเกาแน่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
อากาศร้อนมาก ยาดิอุอุตุปูแด่ ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
อากาศหนาวมาก ยาดิอุตุเอแด่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
ไม่เป็นไร ปามามับชิบบู ปา-มา-มับ-ชิบ-บู
ขอโทษ เตา บั่น บ่า เต่ เตา-บั่น-บ่า-เต
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.155 MB.
 Type : pdf
17/06/2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(868)
 การเปิดประเทศของพม่าและการปฏิรูปประเทศที่มีพัฒนาการมากขึ้นป็นลำดับ  ส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่พม่าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพม่ามีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
 File size : 0.108 MB.
 Type : PDF
20/05/2557 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(842)
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.