หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์ (608 ไฟล์)
64K
ค้นหาไฟล์ Read more
ThaiFranchise Agency (3 ไฟล์)
บริการขยายสาขาธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานผู้เชียวชาญธุรกิจแฟรนไชส์
ชุด Franchise Kit (10 ไฟล์)
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ | แบบฟอร์ม และตัวอย่าง | การสร้างคอนเท้นต์แนะนำธุรกิจ เพื่อขายแฟรนไชส์ | ตัวอย่างใบสมัครแฟรนไชส์ซี | ตัวอย่างการสร้างคู่มือการทำงาน
เกณฑ์มาตรฐาน (12 ไฟล์)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2562, แบบประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์, รายชื่อผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2562
ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ (20 ไฟล์) 
คู่มือการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์, คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ, คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจสำหรับ Franchise B2B, คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเ
สัญญาแฟรนไชส์ (8 ไฟล์)
หน้าที่สัญญาจะเป็นงานของนักกฎหมายทนายความเป็นคนทำ เป็นคนร่าง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะทราบดีกว่าว่าเรื่องใด ข้อความใดในสัญญา ใช้บังคับตามกฎหมายได้ ข้อสัญญาใดบังคับไม่ได้
Advertising Package (9 ไฟล์)
Ratecard Youtube TFC l Ratecard Meet Up TFC
International Franchising Laws (44 ไฟล์)
กฎหมายแฟรนไชส์ ในแต่ละประเทศ
US COMMERCIAL SERVICE FRANCHISING MARKET REPORTS (37 ไฟล์)
ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ในแต่ละประเทศ
100 โอกาสธุรกิจ ในงานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งที่ 11 (5 ไฟล์)
รวบรวมธุรกิจที่น่าสนใจ 100 อาชีพ ในงานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา | ค้าหาธุรกิจ พร้อมจับคู่ Matching ได้อย่างง่ายดาย
600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ (59 ไฟล์)
กลุ่มความงาม | กลุ่มการศึกษา | กลุ่มอาหาร | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ IT | กลุ่มค้าปลีก | กลุ่มบริการ
How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (18 ไฟล์)
กฏหมายแฟรนไชส์มีแน่ | กับดักเถ้าแก่มือใหม่ | การตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ | How to การทำสัญญาแฟรนไชส์ | How to เคล็บลับกู้แบงค์
ทำเนียบแฟรนไชส์ (64 ไฟล์)
การศึกษา | สุขภาพและความงาม | ร้านสะดวกซื้อ |อาหาร (ขนมและอาหารว่าง) | อาหาร (อื่นๆ) | เครื่องดื่ม
ความรู้เกี่ยวกับ Franchise (210 ไฟล์)
ความรู้ที่จำเป็นในการสร้าง Franchise | ซื้อ Franchise เรื่องที่ต้องคิดก่อนตัดสินใจ
Franchise Law (14 ไฟล์)
สรุปสาระสำคัญ/หลักการและเหตุผล| (ร่าง) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ | สถานะปั้จจุบัน
Franchise Go Inter (18 ไฟล์)
โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก | ผลสำเร็จจากการดำเนินการ
Franchise Standard (16 ไฟล์)
การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ | แนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ | หลักเกณฑ์ในการประเมิน | รายชื่อกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ปี 2552
Franchise Academy (66 ไฟล์)
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ | รวมเรื่องน่ารู้ เรื่องแฟรนไชส์ | ถามตอบเรื่องแฟรนไชส์ บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับแฟรนไชส์ | มูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2551 และ ปี 2552 | โครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย