ข้อมูลสถิติการดาวน์โหลด    จำนวนดาวน์โหลดไฟล์ : Number of File Downloads
11K
จำนวนดาวน์โหลดไฟล์ : Number of File Downloads
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่จะมีความต้องการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องในการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่า,ใบเสนอราคา,แบบฟอร์มต่างๆ,แผนธุรกิจ
รวมถึงคู่มือการประกอบอาชีพ ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่มีการดาวน์โหลด และจัดเก็บเป็นสถิติให้ดูได้ง่ายขึ้น ว่าหมวดไหนมีคนสนใจมากน้อยเพียงไร

หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise