ลำดับ ประเภท ดาวน์โหลด คิดเป็น
ร้อยละ(%)
1
รวมสัญญาต่างๆ 3,457,334 23.01
2
รวมแผนธุรกิจ 2,886,821 19.21
3
รวมแบบฟอร์มต่างๆ 2,825,411 18.8
4
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ 1,605,286 10.68
5
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 872,110 5.8
6
ธุรกิจแฟรนไชส์ 738,530 4.92
7
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร 619,477 4.12
8
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน 615,317 4.1
9
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ 465,548 3.1
10
บทความ E-book ฟรี 350,225 2.33
11
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ 105,333 0.7
12
SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) 62,840 0.42
13
กรมการขนส่งทางบก 59,766 0.4
14
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ 47,866 0.32
15
ทำเลค้าขาย 45,876 0.31
16
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ 43,076 0.29
17
ฮวงจุ้ย SMEs 40,390 0.27
18
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ 37,496 0.25
19
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 35,561 0.24
20
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด 29,927 0.2
21
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox 24,369 0.16
22
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ 22,621 0.15
23
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 16,737 0.11
24
โครงการเรนโบว์โปรเจค 10,244 0.07
25
สถานการณ์โควิด19 (COVID-19) 7,865 0.05
รวม 15,026,026 100