ข้อมูลสถิติสำนักงานให้เช่า    จำนวนอาคารสำนักงานให้เช่า : Office Building for Rent
15K
จำนวนอาคารสำนักงานให้เช่า : Office Building for Rent
จำนวนอาคารสำนักงาน ออฟฟิศให้เช่าในไทย จากการสำรวจและวิจัยพบว่า เฉพาะกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน มีพื้นที่อาคารสำนักงาน มากกว่า 8 ล้านตารางเมตร
โดยเฉพาะเมื่อตอนต้นปี 2555 เป็นต้นมา ในทุกๆเดือนจะมีบริษัทใหม่ประมาณ 1,000 บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และมีการขยายตัวของอัตราการเช่าพื้นที่
ในอาคารสำนักงานในเขตเมือง อาคารสำนักงานใกล้กับรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT

ข้อมูลเหล่านี้ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการ, นักวิจัย รวมถึงนักลงทุน ผู้จัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ ที่สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
เพื่อเปิดทำการบริษัทใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทข้ามชาติ จากต่างประเทศ ที่คาดว่าจะมาเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบธุรกิจในไทย หลังจากที่มี
การเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558

หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
 
อาคารสำนักงานให้เช่า แบ่งตามประเภท