หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์ (2,508 ไฟล์)
9.4K
ค้นหาไฟล์ Read more
 (600 ไฟล์)
ThaiFranchise Agency (3 ไฟล์)
บริการขยายสาขาธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานผู้เชียวชาญธุรกิจแฟรนไชส์
ชุด Franchise Kit (10 ไฟล์)
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ | แบบฟอร์ม และตัวอย่าง | การสร้างคอนเท้นต์แนะนำธุรกิจ เพื่อขายแฟรนไชส์ | ตัวอย่างใบสมัครแฟรนไชส์ซี | ตัวอย่างการสร้างคู่มือการทำงาน
เกณฑ์มาตรฐาน (12 ไฟล์)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2562, แบบประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์, รายชื่อผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2562
ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ (13 ไฟล์)
คู่มือการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์, คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ, คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจสำหรับ Franchise B2B, คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเ
สัญญาแฟรนไชส์ (8 ไฟล์)
หน้าที่สัญญาจะเป็นงานของนักกฎหมายทนายความเป็นคนทำ เป็นคนร่าง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะทราบดีกว่าว่าเรื่องใด ข้อความใดในสัญญา ใช้บังคับตามกฎหมายได้ ข้อสัญญาใดบังคับไม่ได้
Advertising Package (9 ไฟล์)
Ratecard Youtube TFC l Ratecard Meet Up TFC
International Franchising Laws (44 ไฟล์)
กฎหมายแฟรนไชส์ ในแต่ละประเทศ
US COMMERCIAL SERVICE FRANCHISING MARKET REPORTS (37 ไฟล์)
ตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ในแต่ละประเทศ
100 โอกาสธุรกิจ ในงานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งที่ 11 (5 ไฟล์)
รวบรวมธุรกิจที่น่าสนใจ 100 อาชีพ ในงานโอกาสธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา | ค้าหาธุรกิจ พร้อมจับคู่ Matching ได้อย่างง่ายดาย
600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ (59 ไฟล์)
กลุ่มความงาม | กลุ่มการศึกษา | กลุ่มอาหาร | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ IT | กลุ่มค้าปลีก | กลุ่มบริการ
How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ (18 ไฟล์)
กฏหมายแฟรนไชส์มีแน่ | กับดักเถ้าแก่มือใหม่ | การตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ | How to การทำสัญญาแฟรนไชส์ | How to เคล็บลับกู้แบงค์
ทำเนียบแฟรนไชส์ (63 ไฟล์)
การศึกษา | สุขภาพและความงาม | ร้านสะดวกซื้อ |อาหาร (ขนมและอาหารว่าง) | อาหาร (อื่นๆ) | เครื่องดื่ม
ความรู้เกี่ยวกับ Franchise (210 ไฟล์)
ความรู้ที่จำเป็นในการสร้าง Franchise | ซื้อ Franchise เรื่องที่ต้องคิดก่อนตัดสินใจ
Franchise Law (14 ไฟล์)
สรุปสาระสำคัญ/หลักการและเหตุผล| (ร่าง) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ | สถานะปั้จจุบัน
Franchise Go Inter (18 ไฟล์)
โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก | ผลสำเร็จจากการดำเนินการ
Franchise Standard (16 ไฟล์)
การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ | แนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ | หลักเกณฑ์ในการประเมิน | รายชื่อกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ปี 2552
Franchise Academy (66 ไฟล์)
ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์ | รวมเรื่องน่ารู้ เรื่องแฟรนไชส์ | ถามตอบเรื่องแฟรนไชส์ บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับแฟรนไชส์ | มูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2551 และ ปี 2552 | โครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
 (746 ไฟล์)
สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย (7 ไฟล์)
รวมรายชื่อ สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย
พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 (7 ไฟล์)
รูปในหลวงร.9 รูปภาพจากไฟล์ความละเอียดสูง
เอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน (40 ไฟล์)
จุลสาร Dit สาส์น, กรมการค้าภายในเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน, บทบาทกรมการค้าภายในยุคใหม่, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของกรมการค้าภายใน, จริยธรรมทางการค้า
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) EXIM Bank (74 ไฟล์)
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง Logistics : พลังขับเคลื่อน SMEs สู่ยุคการค้าเสรี | เกาะติดกระแสลงทุนในภูมิภาค..เวียดนาม มาเร็วและแรงแซงเพื่อนบ้าน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) (1 ไฟล์)
โครงการ พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
ศูนย์บริหารเครือข่ายSMEs (1 ไฟล์)
สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) (5 ไฟล์)
ตลาดนัดแฟรนไชส์ พบ 30 แฟรนไชส์กว่า 30 กิจการ
แฟรนไชส์โฟกัส (1 ไฟล์)
ลงโฆษณา ไดเร็กทอรี่โอกาสธุรกิจ 2011
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (15 ไฟล์)
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creations: NEC) | ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (19 ไฟล์)
Franchise Trend 2011 Seminar | สถานการณ์แฟรนไชส์ ปี 53 และแนวโน้ม ปี 54
แฟรนไชส์วิชั่น (2 ไฟล์)
หนังสือแฟรนไชส์ วิชั่น DIRECTORY 2011, แบบสอบถามข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์, รายละเอียด_หนังสือแฟรนไชส์ วิชั่น Directory2011
เอกสารจากสมาคมแฟรนไชส์ (15 ไฟล์)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์ | แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือผลกระทบจาการชุมนุม | แบบฟอร์มโครงการเสริมสร้างอาชีพ | ใบสมัครโครงการSME Bank
นิตยสารชุมทางอาชีพ (551 ไฟล์)
เป็นนิตยสารแนะนำอาชีพ เพิ่มความรวย ให้แก้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ ทุกกลุ่มที่สนใจลงทุน
ไขความสำเร็จสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ (9 ไฟล์)
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์ไทย จัดสัมมนาครั้งใหญ่
 (876 ไฟล์)
Fundamental of Franchising (7 ไฟล์)
What is franchising? / Franchising in Hong Kong / Why Franchise your business? / Is my business franchisable? / Advantages and Disadvantages of franchising / Tips for franchisees Ways to expand your
Sample Other Agreements (19 ไฟล์)
Jamba Juice Operating Agr | Johnny Rockets Confidentiality Agr | Johnny Rockets General Release | Juice Heaven Guaranty | Juice It Up Deposit Agr
Sample Disclosure Documents / UFOCs (456 ไฟล์)
Panchero's Mexican Grill | Parable Franchising | Party America | Passport Health | Paul Davis Restoration | Personal Tranining Inst | Pick-em Up Truck Store
Sample Area Development Agreements (53 ไฟล์)
Barnie's Coffee | Beard Papa Sweets Cafe | Big Boy | Blendz | Bonehead's Seafood | Booster Juice | Boston Pizza | Cactus Low Carb Superstores
Sample Franchise Agreements (341 ไฟล์)
1800 Fly 1800 | 1st Propane Franchising | 360 Degree Franchise Corp | Abbott's Frozen Custard | Abrakadoodle inc | Accudiagnostics Franch Group | AceDuraFlo Systems
 (182 ไฟล์)
Thailand Franchise & Business Opportunities 2023 (TFBO 2023)  (2 ไฟล์)
งานแสดงแฟรนไชส์นานาชาติและโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities 2023 (TFBO 2023)
Thailand Franchise & Business Opportunities 2022 (TFBO 2022)  (1 ไฟล์)
งานแสดงแฟรนไชส์นานาชาติและโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities 2022 (TFBO 2022)
งานแสดงต่างประเทศ KRISTA EXHIBITIONS SCHEDULE 2021 (1 ไฟล์)
งานแสดงต่างประเทศ KRISTA EXHIBITIONS SCHEDULE 2021
รวมงานแสดงสินค้าไทย ปี 2021 (3 ไฟล์)
TFBO | TRAFS | TCTD | TFI
รวมรายชื่องานแฟรนไชส์ทั่วโลกปี 2560 (2 ไฟล์)
รวมรายชื่องานแฟรนไชส์ทั่วโลกปี 2560
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2016 (TFBO 2016) (4 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2015 (TFBO 2015) (3 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งาน RetailEX FranchisEX ASEAN Bangkok 2015 (5 ไฟล์)
งานที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก และเป็นเสมือนประตูสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ของอาเซียนโดยเฉพาะภูมิภาคแม่น้ำโขง (อาทิเช่น ประเทศไทย, ประเทศเวียดนาม, ประเทศเมียนม่า, ประเทศกัมพูชา และ ประเทศลาว)
งาน Franchise Guide & SME Guide 2015 (3 ไฟล์)
เอกสารการเข้าตกแต่งบูธงานแฟรนไชส์ไกด์
งาน U.S. Franchise Catalog Show 2015 (59 ไฟล์)
รวมเอกสารแจก 14 แฟรนไชด์ชั้นนำของอเมริกา มาให้ผู้ที่สนใจมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยได้ศึกษาในรายละเอียด
งาน Smart SME Expo มหกรรมชี้ช่องรวย 2015 (3 ไฟล์)
คู่มือผู้แสดงบูธงาน Smart SME Expo และมหกรรมชี้ช่องรวย 2015, จดหมายเชิญประชุมเตรียมความพร้อมบูธ งาน Smart SME Expo 2015
งาน Thai Franchise & SME Expo ครั้งที่ 9 (2 ไฟล์)
ตารางการเข้า Set Up, แผนผังบูธ และตำแหน่งต่างๆ
งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (6 ไฟล์)
16-19 ตุลาคม 2557 ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ จัดโดยนิตยสารตั้งตัว และนิตยสารแฟรนไชส์ทูเดย์
งานมหกรรมชี้ช่องรวย 2014 (5 ไฟล์)
คู่มือผู้แสดงบูธ และ Press day exhibition 2014 งานมหกรรมชี้ช่องรวย 2014
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2013 (ปีที่ 9) (7 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งาน U.S. Franchise Catalog Show 2013 (7 ไฟล์)
รวมเอกสารแจก 12 แฟรนไชด์ชั้นนำของอเมริกา มาให้ผู้ที่สนใจมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยได้ศึกษาในรายละเอียด
งานมหกรรมชี้ช่องรวย 2013 (3 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | ใบจองพื้นที่บูธ | Show Directory
งาน SME thailand Expo 2013 (7 ไฟล์)
ดาวน์โหลดใบสมัครจองบูธ | รายละเอียดเกี่ยวกับการออกบูธในงาน SME Thailand Expo 2013 | SME Thailand Expo 2013 Website
งาน K-SME&Franchise Expo 2012@ อุดรธานี (2 ไฟล์)
รายละเอียดงาน | แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วม | ข้อกำหนดในการจัดแสดงงาน
งาน SME Thailand Expo 2012 (5 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | ใบจองพื้นที่บูธ | Show Directory
งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2012 (ปีที่ 8) (5 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งานมหกรรมชุมทางอาชีพ ครั้งที่ 2 The Best SMEs 2012 (3 ไฟล์)
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ ในงานท่านจะได้พบกับ ธุรกิจ SMEs แฟรนไชส์ ธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ธุรกิจเสื้อผ้า-แฟชั่น ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
งาน K SME Franchise Day 2012 (4 ไฟล์)
ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ Convention Hall โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์
งาน Biz Expo 2011 มหกรรมสร้างสรรรค์ธุรกิจไร้ขีดจำกัด (8 ไฟล์)
งาน “Biz Expo 2011” ที่จะจัดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554 นี้ ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
งาน SME Thailand Expo 2011 (2 ไฟล์)
ดาวน์โหลดใบสมัครจองบูธ | รายละเอียดเกี่ยวกับการออกบูธในงาน SME Thailand Expo 2011 | SME Thailand Expo 2011 Website
งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 6 (4 ไฟล์)
Press Release | แผ่นพับ | ใบปลิว
งาน Thailand SME Expo 2011 (3 ไฟล์)
รายละเอียดงาน | แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Thailand SME Expo 2011| หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ
งาน Thailand Coffee, Tea & Drinks 2011 (ปีที่ 4) (3 ไฟล์)
รายละเอียดของงาน | เอกสารคู่มือผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า | แบบฟอร์ม F 1 : ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน
งานโอกาสธุรกิจ 2011 (โอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ครั้งที่ 16) (2 ไฟล์)
ใบจองบูธ งานโอกาสธุรกิจ 2011 และแผนผังบูธล่าสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ 2554 ณ Hall 3 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี | แผนผังบูธ
งาน Thai Franchise & SME Expo 2011 (FSE) ปีที่ 5 (4 ไฟล์)
โปสเตอร์ Thailand Bakery Decoration Championship | โปสเตอร์ National Thailand Barista Championship | แผนผังบูธ | รายละเอียดของงาน
งานโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ครั้งที่ 16 (2 ไฟล์)
รายละเอียดงาน | แผนผังบูธ Floor-plan-Hall-3(22sep) | โปสเตอร์งานโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ครั้งที่ 16
งาน DBD Expo 2010 (5 ไฟล์)
รายละเอียดการจัดงาน DBD Expo 2010 | แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน DBD Expo | กำหนดการ DBD Expo 2010 | Press Release- Grand Opening | Hi-light Activity
งาน SME Thailand Expo 2010 (4 ไฟล์)
เอกสารจองบู๊ธ Booth Reservation (Eng)-(Thai) | ใบลงทะเบียนขอคำปรึกษา Consulting Registration Form | แบบตอบรับขอเข้าร่วมสัมมนา Seminar Registration Form
งานวันเส้นทางเศรษฐีครั้งที่ 7 (3 ไฟล์)
วันเส้นทางเศรษฐีครั้งที่ 7 | แผงผังในงาน | แบบฟอร์มจองพื้นที่แสดงสินค้า
 (24 ไฟล์)
Rental Management (0 ไฟล์)
โปรแกรมสำหรับบริหารงานธุรกิจที่ให้เช่าสินค้าต่างๆ ทั้งร้านเช่าวีดีโอ ดีวีดี วีซีดี และร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ฯลฯ
Point Of Sale (POS) (1 ไฟล์)
ระบบการขายหน้าร้าน ที่สามารถบริหารงานขายหน้าร้านต่างๆ รวมถึงระบบจุดรับชำระเงิน
Personal Finance (2 ไฟล์)
โปรแกรมด้านการเงินส่วนบุคคล หรือ ธุรกิจส่วนบุคคล เป็นประโยชน์มากในการดูแลรายรับ รายจ่าย และระบบการเงิน
Miscellaneous (8 ไฟล์)
เบ็ดเตล็ด โปรแกรมด้านธุรกิจ ในประเภทอื่นๆ
Management System (6 ไฟล์)
โปรแกรมระบบบริหารงานธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน และบริหารงาน.. เช่น โปรแกรมบริหาร โรงแรม ร้านอาหาร สปา อู่ซ่อมรถ ฟิตเนส ร้านมือถือ ฯลฯ อีกมากมาย
Document Management (2 ไฟล์)
โปรแกรมบริหารงานและจัดการเอกสาร จำพวกไฟล์ตระกูล .DOC, .XLS หรือ .PDF ที่จะช่วยให้งานเอกสาร ของธุรกิจ SMEs ง่าย และมีความปลอดภัยที่สูงขึ้น
Accounting System (5 ไฟล์)
โปรแกรมทางด้านบัญชี และระบบงานทางด้านบัญชี ในส่วนต่างๆ สำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
 (25 ไฟล์)
สินเชื่อแฟรนไชส์ (8 ไฟล์)
รวมสินเชื่อแฟรนไชส์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อ SMEs สินเชื่อ Franchise วงเงินสินเชื่อ สินเชื่อ, สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินด่วน, เงินกู้, สินเชื่อเงินสด, ค่างวด, วงเงิน, อัตราดอกเบี้ย
แบบฟอร์มขอสินเชื่อ (12 ไฟล์)
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อแฟคตอริ่ง, สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์, สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ, สินเชื่อตามนโยบายรัฐ
ตรวจสอบเครดิตบูโร (5 ไฟล์)
คำขอตรวจสอบเครดิตบูโรบุคคลธรรมดา, คำขอตรวจสอบเครดิตบูโรนิติบุคคล, หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา, หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล แบบฟอร์มขอเช็คบูโรทางไปรษณีย์, แบบฟอร์มขอเช็คบูโรทางไปรษณีย์
 (55 ไฟล์)
ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (1 ไฟล์)
รายชื่อธุรกิจผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ปี 2558
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (4 ไฟล์)
DBD Verified ปี 2557 DBD Verified ปี 2556 DBD Verified ปี 2555 DBD Verified ปี 2554
สำนักงานบัญชี (1 ไฟล์)
สำนักงานบัญชีคุณภาพ
ธุรกิจสปา (4 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจสปา ปี 2558,2556,2555,2554
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ (2 ไฟล์)
ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2558 ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ปี 2556
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (3 ไฟล์)
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2558 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2556 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2555
ธุรกิจร้านอาหาร (4 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2558 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2556 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2555 ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร ปี 2553
ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม (2 ไฟล์)
ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ปี 2558 ธุรกิจที่พักที่มิใช่โรงแรม ปี 2556
ธุรกิจซอฟแวร์ (1 ไฟล์)
ธุรกิจซอฟแวร์ ปี 2556
ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ (2 ไฟล์)
ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ ปี 2556 | ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ ปี 2553
ธุรกิจก่อสร้าง (1 ไฟล์)
ธุรกิจก่อสร้าง ปี 2553
ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO (7 ไฟล์)
ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553
ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (5 ไฟล์)
ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554
ธุุรกิจค้าส่งค้าปลีก (7 ไฟล์)
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 88 ราย ใน 55 จังหวัด | ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ปี 2558 ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553
ธุรกิจแฟรนไชส์ (12 ไฟล์)
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2558, ปี 2557, ปี 2556, ปี 2555, ปี 2554, ปี 2553, ปี 2552