หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (746 ไฟล์)
20K
ค้นหาไฟล์ Read more
สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย (7 ไฟล์)
รวมรายชื่อ สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย
พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 (7 ไฟล์)
รูปในหลวงร.9 รูปภาพจากไฟล์ความละเอียดสูง
เอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน (40 ไฟล์)
จุลสาร Dit สาส์น, กรมการค้าภายในเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน, บทบาทกรมการค้าภายในยุคใหม่, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของกรมการค้าภายใน, จริยธรรมทางการค้า
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) EXIM Bank (74 ไฟล์)
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง Logistics : พลังขับเคลื่อน SMEs สู่ยุคการค้าเสรี | เกาะติดกระแสลงทุนในภูมิภาค..เวียดนาม มาเร็วและแรงแซงเพื่อนบ้าน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) (1 ไฟล์)
โครงการ พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
ศูนย์บริหารเครือข่ายSMEs (1 ไฟล์)
สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) (5 ไฟล์)
ตลาดนัดแฟรนไชส์ พบ 30 แฟรนไชส์กว่า 30 กิจการ
แฟรนไชส์โฟกัส (1 ไฟล์)
ลงโฆษณา ไดเร็กทอรี่โอกาสธุรกิจ 2011
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (15 ไฟล์)
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creations: NEC) | ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (19 ไฟล์)
Franchise Trend 2011 Seminar | สถานการณ์แฟรนไชส์ ปี 53 และแนวโน้ม ปี 54
แฟรนไชส์วิชั่น (2 ไฟล์)
หนังสือแฟรนไชส์ วิชั่น DIRECTORY 2011, แบบสอบถามข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์, รายละเอียด_หนังสือแฟรนไชส์ วิชั่น Directory2011
เอกสารจากสมาคมแฟรนไชส์ (15 ไฟล์)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์ | แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือผลกระทบจาการชุมนุม | แบบฟอร์มโครงการเสริมสร้างอาชีพ | ใบสมัครโครงการSME Bank
นิตยสารชุมทางอาชีพ (551 ไฟล์)
เป็นนิตยสารแนะนำอาชีพ เพิ่มความรวย ให้แก้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ ทุกกลุ่มที่สนใจลงทุน
ไขความสำเร็จสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ (9 ไฟล์)
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์ไทย จัดสัมมนาครั้งใหญ่