หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร   สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา ทั่วไทย 
7.8K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 File size : 1.976 MB.
 Type : pdf
27-09-2564กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(380)
กำหนดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - วันที่ 4 เมษายน 2561
 File size : 0.861 MB.
 Type : pdf
12-10-2560กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(862)
รายละเอียดหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 20 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - วันที่ 4 เมษายน 2561
 File size : 0.733 MB.
 Type : pdf
12-10-2560กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(828)
กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตรสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์(Franchise B2B) รุ่นที่ 20
 

 File size : 1.051 MB.
 Type : pdf
12-10-2560กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(848)
ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 20 ปี 2561
 

 File size : 0.989 MB.
 Type : pdf
12-10-2560กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(893)
รวบรวมรายชื่อ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ สถาบันอบรม สัมมนา ในประเทศไทย มากกว่า 100 สถาบัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจในอนาคต
 File size : 0.513 MB.
 Type : pdf
07-02-2560ThaiFranchiseCenter
(1,048)
เบเกอรี่ เฮ้าส์ อบรมอาชีพ ช่องทางทากิน 086-677-9677 thebakeryhouse@gmail.com www.facebook.com/bakeryhouse101
 

 File size : 0.513 MB.
 Type : pdf
12-12-2559ThaiFranchiseCenter
(1,065)