155K
สุดยอดแฟรนไชส์ ปี 2558
      สุดยอดแฟรนไชส์ ปี 2558 ถือได้ว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจแฟรนไชส์ , ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และผู้ประกอบการธุรกิจ SME ประกอบกับการคัดสรร คัดเลือก ธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ และมีผู้สนใจขอข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ เป็นจำนวนมาก