29K
26 สิงหาคม 2554
มาแล้ว! ประกาศผล.. แท่น..แทน..แท้น..
งาน Thailand Franchise Quality Award 2011 (TFQA 2011)


55 แฟรนไชส์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  แถลงข่าวการจัดงาน  Thailand  Franchise Quality Award 2011 (TFQA 2011) เพื่อมอบรางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน ของ Thailand Quality Award (TQA) หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) โดยกำหนดมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   

 
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพเทียบ เท่าระดับสากลในทุกประเภทธุรกิจ และธุรกิจแฟรนไชส์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กรมฯ ให้การสนับสนุนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ แฟรนไชส์ดำเนินการในรูปแบบ Franchise Academy  ในการให้ความรู้และยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

โดยได้จัดทำคู่มือการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์  โดยอิงหลักการแนวทางระบบสากลนิยมของ Thailand Quality Award (TQA) หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม กระตุ้น ให้เกิดการปรับปรุงวิธีดำเนินงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ ให้สามารถแข่งขันบนเวทีการค้าโลกได้”


นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีการเจริญเติบโตจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี  โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์ไทยกว่า 500 กิจการ แต่ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ  ทำให้การขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศมีน้อยมาก เพียง 5% ของจำนวนแฟรนไชส์ทั้งหมด  ทำให้แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานระดับสากลเป็นความจำเป็น ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน


ผลรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม และดีเด่น ประจำปี 2554 

 1. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2554
  The Best Franchise of The Year Award  2011 
  ได้แก่  Chester Grill     
 2. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านวิสัยทัศน์ 
  Excellence Franchise Leadership Award      
  ได้แก่  One2One Math School     
 3. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านยุทธศาสตร์องค์กร    
  Excellence Franchise Strategic Management Award    
  ได้แก่  Smart Brain     
 4. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการสร้างสรรค์ลูกค้า    
  Excellence Franchise Customer & Marketing Focus Award    
  ได้แก่  Wizard  

    

   
 5. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการพัฒนาองค์ความรู้    
  Excellence Franchise Knowledge Management Award    
  ได้แก่   Clay Works 

   

   
 6. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านทรัพยากรบุคคล    
  Excellence Human Resource Management Award    
  ได้แก่  Fascino    


   
 7. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ   
  Excellence Franchise Process Management Award    
  ได้แก่  Daddy Dough       
 8. รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านผลประกอบการ     
  Excellence Franchise Business Performance Award    
  ได้แก่  Cafe Amezon

   

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล

ทาง ThaiFranchiseCenter.com นำภาพบรรยากาศการจัดงานมาให้ชม ปีนี้ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายในการมอบรางวัลที่ อาคารสำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เองเลย เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สถานที่ของกรมฯ ให้เจ้าของแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการ ได้รับรู้และเห็นถึงประโยชน์ และการให้บริการของกรมฯมากยิ่งขึ้น

 

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบหนังสือรับรองแก่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จำนวน 55 กิจการ และมอบรางวัลคุณภาพแฟรนไชส์ รวม 8 รางวัล ซึ่งแบ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลดีเด่นในแต่ละด้านอีก 7 รางวัล ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554

 
 

รายชื่อกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ 
ประจำปี 2554
 

 
 
1. 94 coffee 31. Rice Station By Jittramas
2. BEAUTY  BUFFET 32. Sense Math (สถาบันคณิตศาสตร์)
3. BILLION COFFEE 33. Smart Brain
4. BRAIN FITNESS 34. Smart English
5. Café Amazon 35. Spicchio
6. CHOKDEE DIMSUM 36. The Coffee Maker
7. Clay Works 37. The Waffle
8. Daddy Dough 38. Union Plus
9. DAIRY FARM 39. Viro Care
10. DOUBLE A COPY CENTER 40. Wizard
11. English Corner 41. ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่ศรีวรรณ
12. EZ'S KITCHEN 42. เจียงลูกชิ้นปลา
13. Fascino 43. ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว
14. Fun English 44. เชสเตอร์ กริลล์
15. GENIUS PLANET 45. บ้านใร่กาแฟ
16. GIFFARINE 46. พัชรสปา
17. Gourmet Delight 47. ฟองแฟ้บ laundry&dryclean
18. HIGH-SPEED MATHS CENTER 48. โมบายสเต็ก
19. HONGKONG NOODLE 49. ร้านยากรุงเทพ
20. Index living mall 50. โรงเรียนสปามรดกไทย
21. KimJu 51. วินเซ็นท์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
22. Kristie France 52. สถาบัน TUTORMATHS
23. Moly Care 53. สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน
24. myhotel 54. สถาบันภาษายูนิเซิร์ช
25. N&B 55. สถาบันศิลปะกาจูกุ
26. Neo Suki Thai Restaurants  
27. ORAWANA  
28. PD House  
29. PWT Express  
30. QUALITY KIDS  


เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(คลิกที่รูปภาพ ชมขนาดใหญ่)


ในปีนี้ มีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครขอเข้ารับการประเมินกว่า 115 ราย  และผ่านกระบวนการตรวจสอบ และประเมินอย่างเข้มข้น เพียง 55 ราย แบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจ คือ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง 22 ราย ประเภทการศึกษา 15 ราย  ประเภทความงาม และสปา 6 ราย ประเภทสินค้าและบริการอื่นๆ อีก 12 ราย  

1. 94 COFFEE (ไนน์ตี้โฟร์ คอฟฟี่)
 • ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ที่เลือกใช้อุณหภูมิน้ำในการชงกาแฟ ที่ให้รสชาติและกลิ่นที่ดีที่สุด คือ 94 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้าน
 • ปีที่ก่อตั้ง 2544 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 40 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 10 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 30 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1-2 ล้านบาท
2. BEAUTY BUFFET by Cosmeda (บิวตี้ บุฟเฟ่ต์ บาย คอสเมด้า)
 • ธุรกิจที่มีการผสมผสานระหว่างวิธีการของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์กับธุรกิจเครื่องสำอาง จนกลายเป็นแนวคิดการทำธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง
 • ปีที่ก่อตั้ง 2543 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 109 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 104 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 5 สาขา
3. Billion Coffee (บิลเลี่ยน คอฟฟี่)
 • ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นเครื่องดื่มถ้วยโปรดประจำวัน ด้วยการพยายามของผู้บริหารในการค้นหาความลงตัวของรสชาติที่เหมาะสม
 • ปีที่ก่อตั้ง 2546 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 194 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 11 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 183 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1-5 แสนบาท
4. Brain Fitness (เบรน ฟิตเนส)
 • ศูนย์พัฒนาความฉลาดสำหรับเด็ก 3-12 ปี การเรียนผ่านประสบการณ์ที่ให้เด็กลงมือทำด้วยตนเอง ปลูกฝังทักษะการคิดแบบ Thinking Skill แบบมีเหตุผลเชิงตรรกะ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2553 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 4 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 3 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1.4 ล้านบาท
5. Cafe Amazon (คาเฟ่ อะเมซอน)
 • ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และเครื่องดื่มรสละมุน ภายใต้บรรยากาศชวนผ่อนคลาย กับแนวคิด One stop Service เพิ่มความสดชื่นแก่นักเดินทาง เพียงแวะที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
 • ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 578 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 14 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 564 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1.8 ล้านบาท
6. CHESTERS GRILL (เชสเตอร์ กริลล์)
 • ธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ระดับสากลของคนไทยรายแรกที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่ากิจการฟาสต์ฟู้ดชั้นนำจากต่างประเทศ สร้างสรรค์อาหารจากเนื้อไก่ที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการถูกใจผู้บริโภค
 • ปีที่ก่อตั้ง 2531 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 163 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 61 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 102 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 5 ล้านบาท
7. Clay Works (เคลย์ เวิร์คส์)
 • ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์ เวิร์คส์ ที่มีหลักสูตรช่วยพัฒนาการด้านความคิด อารมณ์ และฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กเล็ก เสริมสร้างจินตนาการ สมาธิ ไอคิว อีคิว ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กโต
 • ปีที่ก่อตั้ง 2549 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 31 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 5 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 26 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1 ล้านบาท
8. DADDY DOUGH (แด๊ดดี้ โด)
 • โดนัทสัญชาติไทย สูตรเฉพาะด้วยเครื่องจักรทันสมัย ทำให้โดนัททุกชิ้นนุ่มและเบา ที่กำลังขยายสาขาไปทั่วประเทศและมีแผนขยายสาขาไปต่างประเทศ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2549 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 23 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 22 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 1 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 2 ล้านบาท
9. Dairy Farm (แดรี่ ฟาร์ม)
 • เติบโตจากธุรกิจผู้รวบรวมน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้แก่โรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ มาสู่ร้านบริการเมนูอร่อยด้วยเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์จากนม
 • ปีที่ก่อตั้ง 2544 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 83 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 80 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 2.5 แสนบาท-1.6 ล้านบาท
10. Double A Copy Center (ดับเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์)
 • ธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ครบวงจร ที่มีเครือข่ายการให้บริการมากที่สุด มุ่งเน้นการบริการที่สร้างความสะดวกสูงสุดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ปีที่ก่อตั้ง 2545 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 420 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 8 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 412 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 3-5 แสนบาท
11. English Corner (อิงลิช คอร์นเนอร์)
 • ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาการภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยทีมที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ เน้นการปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมในระดับสูงต่อไป
 • ปีที่ก่อตั้ง 2549 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 5 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 2 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 3 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 4.5 แสนบาท
12. EZ’S KITCHEN (อีซีส์ คิทเช่น)
 • ร้านสำหรับนั่งทานบริเวณ Food Court สไตล์ฟิวชั่นฟู้ด แนวตะวันตกผสมตะวันออก
 • ปีที่ก่อตั้ง 2552 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 47 สาขา เป็นสาขาแฟรนไชส์ทั้งหมด 47 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 8 แสนบาท-1.5 ล้านบาท
13. fascino (ฟาสซิโน)
 • ร้านยาเภสัชสัมพันธ์ หน้าโรงพยาบาลศิริราช เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านยาโดยคนไทยรายแรก และมีสาขาทุกภูมิภาค
 • ปีที่ก่อตั้ง 2534 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 71 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 44 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 27 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 2-3 ล้านบาท

14. Fun English (ฟัน อิงลิช)
 • สถาบันภาษาอังกฤษเน้นการสอนออกเสียงและผสมคำอ่าน เพื่อวางพื้นฐานสำหรับเด็กไทย ด้วยวิธีการสอนที่ง่าย สนุก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2546 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 15 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 14 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 7.5 แสนบาท-1 ล้านบาท
15. GENIUS PLANET (จีเนียส แพลเน็ต)
 • ศูนย์พัฒนาทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเป็นสื่อในการเรียนการสอน
 • ปีที่ก่อตั้ง 2547 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 17 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 14 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1 ล้านบาท
16. GIFFARINE (กิฟฟาริน)
 • ศูนย์กระจายสินค้าที่ขยายตลาดได้ง่าย ต่อเนื่อง และมั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 2,000 รายการ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2539 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 123 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 104 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 19 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1.7-3 ล้านบาท
17. Gourmet Delight (กูร์เมต์ ดีไลท์)
 • ร้านเบเกอรี่ที่ก้าวขึ้นสู่ตลาดระดับบนได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำเบเกอรี่ที่ยาวนาน
 • ปีที่ก่อตั้ง 2547 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 8 สาขา เป็นสาขาของบริษัททั้งหมด 8 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1 แสนบาท-15 ล้านบาท
18. High Speed Maths Center (ไฮ สปีด แมทช์ เซ็นเตอร์)
 • สถาบันกวดวิชาเน้นทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเน้นพื้นฐาน เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ปีที่ก่อตั้ง 2538 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 20 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 17 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 5 แสนบาท

19. Hong Kong Noodle (ฮ่องกง นู้ดเดิ้ล)
 • คงความพิถีพิถันปรุงแต่งบะหมี่ความอร่อยคู่มากับโปรตีน และได้เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์กับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจัมโบ้
 • ปีที่ก่อตั้ง 2542 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 9 สาขา เป็นสาขาของบริษัททั้งหมด 9 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 3.4 ล้านบาท
20. Index Living Mall (อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์)
 • พัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิดมุ่งมั่น “สเปเชี่ยลมอลล์” รวมเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ตกแต่งบ้าน คัดสรรให้ครอบคลุมทุกความต้องการ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2516 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 17 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 12 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 5 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 40-500 ล้านบาท
21. Kristie France (คริสตี้ ฟรองซ์)
 • ธุรกิจคนไทยที่มีระบบบริหารงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัดส่วนและความงาม
 • ปีที่ก่อตั้ง 2545 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 40 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 2 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 38 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 2.5-2.8 ล้านบาท
 
22. Mobile Steak (โมบาย สเต็ก)
 • เริ่มต้นจากความชอบทานสเต๊กของคนในครอบครัว นำมาซึ่งการคิดค้นสูตรที่พิถีพิถันสรรหาเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2546 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 29 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 5 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 24 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1 แสนบาท
23. My Hotel (มาย โฮเต็ล)
 • โรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของกรุงเทพฯ ได้สะดวก
 • ปีที่ก่อตั้ง 2550 ปัจจุบันมีจำนวน 3 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 16 ล้านบาท
24. N&B (เอ็น แอนด์ บี)
 • ได้คิดค้นสูตรทำเครปที่มีรสชาติแตกต่างจากเครปทั่วไป คือ พิซซ่ามินิเครป และไส้กรอกทวิน ทุกผลิตภัณฑ์คัดสรรมาจากวัตถุดิบเกรดเอ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2551 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 126 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 25 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 101 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 8 แสนบาท
25. Neo Suki (นีโอ สุกี้)
 • ก่อตั้งขึ้นโดยวิสัยทัศน์มุ่งเป็นผู้นำธุรกิจด้านภัตตาคารสุกี้-ชาบู โดยมีจุดขายคือ ความแตกต่าง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
 • ปีที่ก่อตั้ง 2545 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 10 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 5 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 5 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 2.5-5 ล้านบาท
26. One2One Math School (วัน ทู วัน แมท สคูล)
 • ด้วยหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
 • ปีที่ก่อตั้ง 2535 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 100 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 4 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 96  สาขา งบลงทุนต่อสาขา 5 แสนบาท
27. ORAWANA (อรวรรณา)
 • ศูนย์บริการสุขภาพและความงามครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์จากห้องแล็บ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2552 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 4 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 2 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 2 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 10.8 ล้านบาท

28. PWT Express (พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส)
 • บริการด้านตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมทั่วโลก และแพ็กเกจทัวร์ บัตรเข้าชมและประกันภัยเดินทาง
 • ปีที่ก่อตั้ง 2548 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 30 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 29 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 5 หมื่นบาท
29. QUALITY KIDS (ควอลิตี้ คิดส์)
 • สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการ โดยเรียนรู้จากการเล่นที่สนุกสนาน
 • ปีที่ก่อตั้ง 2546 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 18 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 7 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 11 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 3 ล้านบาท
30. Rice Station by Jittramas (ไรซ์ สเตชั่น บาย จิตรามาศ)
 • ธุรกิจร้านอาหารข้าวผัดต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มีซอสประเภทต่างๆ ที่ได้มาตรฐานให้เลือก
 • ปีที่ก่อตั้ง 2525 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 20 สาขา เป็นสาขาของบริษัททั้งหมด 20 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 3 แสนบาท

31. SMART BRAIN (สมาร์ท เบรน)
 • หลักสูตรจินตคณิต ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนากำลังทางสมองของเด็กๆ และสร้างสมาธิ วางเป้าหมายขยายสาขาครอบคลุม 10 ประเทศทั่วโลก
 • ปีที่ก่อตั้ง 2539 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 280 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 277 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 5 แสนบาท
32. SMART ENGLISH (สมาร์ท อิงลิช)
 • ด้วยทักษะการสอนที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กไทย พร้อมด้วยการฝึกฟังสำเนียงและออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2539 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 135 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 5 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 130 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 6-8 แสนบาท
33. Spicchio (สปิคชิโอ)
 • พิซซ่าอิตาเลียนแท้ รูปแบบใหม่ เน้นบริการรวดเร็ว ควบคุมมาตรฐานจากครัวกลางโดยเชฟชาวอิตาเลียน
 • ปีที่ก่อตั้ง 2545 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 15 สาขา เป็นสาขาของบริษัททั้งหมด 15 สาขา งบลงทุนต่อสาขา  3.1 ล้านบาท

34. The Coffee Maker (เดอะ คอฟฟี่ เมคเกอร์)
 • ธุรกิจร้านกาแฟที่บริหารโดยบริษัทเอง ควบคู่ไปกับการดูแลร้านสาขาในรูปแบบของแฟรนไชส์ เมนูประจำร้านมีทั้งเครื่องดื่มและของว่าง
 • ปีที่ก่อตั้ง 2545 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 35 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 14 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 21 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 5 แสนบาท-1 ล้านบาท
35. The Waffle (เดอะ วอฟเฟิล)
 • ความหลงใหลเสน่ห์ในขนมรูปตาราง “วอฟเฟิล” จึงเกิดประกายความคิดที่อยากให้คุณลิ้มลองในราคาที่หาซื้อได้ไม่ยาก จนก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านวอฟเฟิลรายแรก
 • ปีที่ก่อตั้ง 2549 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 140 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 137 สาขา งบลงทุนต่อสาขา (แบบคีออส) 66,500 บาท
36. สถาบัน ศิ.กวดวิชาคณิตศาสตร์
 • ผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วย DVD ความยาว 270 ชั่วโมง และเอกสารการสอนเต็มรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้รับความรู้อย่างทั่วถึง
 • ปีที่ก่อตั้ง 2551 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 22 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 21 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1 แสนบาท
37. Viocare (ไวโอแคร์)
 • บริษัทกำจัดปลวกและแมลง โดยให้บริการด้วยสมุนไพรที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
 • ปีที่ก่อตั้ง 2548 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 4 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 3 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 1.5 ล้านบาท

38. WIN-SENT Center Service (วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส)
 • เน้นการให้บริการครบวงจรหรือสารพัดบริการตอบสนองวิถีชีวิตชาวเมือง ด้วยนโยบายการฝึกอบรมพนักงานร้านสาขาให้มีมาตรฐาน
 • ปีที่ก่อตั้ง 2544 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 151 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 150 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 3.5-5 แสนบาท
39.  Wizard (วิซาร์ด)
 • เติบโตจากผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ในบ้านและรถยนต์ มุ่งเน้นการบริการคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปีที่ก่อตั้ง 2535 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 30 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 23 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 7 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 8.2 แสนบาท
40. ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่ศรีวรรณ 
 • คงรสชาติสุโขทัยแท้ ไม่ใส่ผงชูรส จุดเด่นอยู่ที่ผงปรุงรสสำเร็จรูป กำหนดรสชาติโดยเจ้าของสูตรอย่างพิถีพิถัน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • ปีที่ก่อตั้ง 2552 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 3 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 2 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 1 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 6 แสนบาท-1 ล้านบาท
41. คิมจู 
 • ร้านอาหารเกาหลี ภายใต้การทานแบบอนามัย ย่างไร้ควัน
 • ปีที่ก่อตั้ง 2551 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 9 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 4 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 5 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 7 ล้านบาท
42. เจียงลูกชิ้นปลา
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นห้างติดแอร์ ที่พัฒนารูปแบบให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่ชอบความสะดวก สบาย ดูดี สะอาด อร่อย และไม่ต้องจ่ายแพง
 • ปีที่ก่อตั้ง 2552 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 2 สาขา เป็นสาขาแฟรนไชส์ทั้ง 2 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 3 ล้านบาท
43. ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว 
 • เริ่มขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสพร้อมกับบะหมี่เกี๊ยว ในรูปแบบของรถเข็น เริ่มขายได้ระยะหนึ่ง พบว่า ลูกค้าชื่นชอบบะหมี่มากกว่า จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดผลิตเส้นบะหมี่-แผ่นเกี๊ยว เอง
 • ปีที่ก่อตั้ง 2535 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 2,500 สาขา เป็นสาขาแฟรนไชส์ทั้ง 2,500 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 5 หมื่นบาท
44. โชคดี ติ่มซำ 
 • บริการติ่มซำด้วยเมนูหลากหลาย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
 • ปีที่ก่อตั้ง 2548 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 20 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 6 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 14  สาขา งบลงทุนต่อสาขา 2 ล้านบาท
45. สถาบันคณิตศาสตร์เซ็นส์แมธ 
 • ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์รายบุคคล ในระบบ Heuristic ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิชาการควบคู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข
 • ปีที่ก่อตั้ง 2551 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 70 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 69  สาขา งบลงทุนต่อสาขา 4 แสนบาท
46. บ้านใร่กาแฟ 
 • ธุรกิจของคนไทย มีจุดเริ่มต้นจากสถานีเติมน้ำมัน ปตท. ด้วยบริการเสิร์ฟกาแฟในแก้วดินเผา
 • ปีที่ก่อตั้ง 2540 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 62 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 52 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 10  สาขา งบลงทุนต่อสาขา 5.5 แสนบาท-1 ล้านบาท
47. พัชรสปา
 • บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ บรรยากาศแบบไทยโมเดิร์นทันสมัย พร้อมเสียงดนตรีบำบัด
 • ปีที่ก่อตั้ง 2547 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 6 สาขา เป็นสาขาของบริษัททั้ง 6 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 6 แสนบาท-1.5 ล้านบาท

48. ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
 • ให้ความสำคัญกับการสร้าง “ตราสินค้า” และ “พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ เป็นบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกที่ขยายสาขาออกต่างจังหวัด
 • ปีที่ก่อตั้ง 2535 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 22 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 7 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 15  สาขา งบลงทุนต่อสาขา 2.5-3 ล้านบาท
49. ฟองแฟ้บ ลอนดรี แอนด์ ดรายคลีน
 • บริการซักอบรีด ที่ควบคุมดูแลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหาร ซึ่งลดความผิดพลาดและแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลได้เป็นอย่างดี
 • ปีที่ก่อตั้ง 2547 ปัจจุบัน
50. MOLY CARE (โมลี แคร์)
 • ตอบสนองความต้องการลูกค้า ผู้ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแล
 • ปีที่ก่อตั้ง 2550 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 45 สาข
51. สถาบันภาษายูนิเซิร์ช 
 • มุ่งเน้นและพัฒนาการเรียนรู้และศึกษาภายใต้โปรแกรมหลักสูตรรูปแบบเฉพาะแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L
 • ปีที่ก่อตั้ง 2551 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 1 สาขา เป็นของบริษัท งบลงทุนต่อสาขา 1 ล้านบาท
52. Union Plus Study Abroad (ยูเนี่ยนพลัส สตั๊ดดี้ อะบรอด)
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ มุ่งเน้นในการจัดหาสถาบันที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า พร้อมบริการดูแลตลอดระยะเวลาศึกษา
 • ปีที่ก่อตั้ง 2546 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 8 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 2 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 6 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 3.5 แสนบาท
53. ร้านยากรุงเทพ
 • ผู้นำในการให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจ่ายยา ระบบจัดการ และค้าปลีก กับสโลแกน “เปิด 24 ชั่วโมง เพราะเราห่วงใยคุณ”
 • ปีที่ก่อตั้ง 2547 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 57 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 9 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 48  สาขา งบลงทุนต่อสาขา 2 ล้านบาท
54. โรงเรียนสปามรดกไทย
 • สอนนวดแบบไทย ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรต่างๆ มากมาย ทั้งนวดตัว นวดเท้า ครบวงจร
 • ปีที่ก่อตั้ง 2548 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 2 สาขา เป็นสาขาของบริษัททั้ง 2 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 3.6 ล้านบาท
55. สถาบันศิลปะ กาจูกุ 
 • สถาบันสอนศิลปะ พัฒนาในเรื่องศิลปะ สติปัญญา ความคิดควบคู่กัน หลักสูตรการสอนด้วยสื่อแอนิเมชั่น ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น
 • ปีที่ก่อตั้ง 2535 ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 6 สาขา แบ่งเป็นสาขาของบริษัท 3 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 3 สาขา งบลงทุนต่อสาขา 6 แสนบาท 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั้ง 55 ราย จะได้รับหนังสือรับรองเป็นธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ และจะมีผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 8 ราย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมประจำปี 2554 และรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นอีก 7 รางวัล

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ ไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพทัดเทียมระดับสากล   
 
 
อ่านข่าวอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์  www.thaifranchisecenter.com/info/
 
บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ © ของThaiFranchiseCenter.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
พรีเมี่ยมคาร์แคร์! แฟร..
4,162
มาแล้ว! #แฟรนไชส์ ทูลเ..
2,908
เคพีเอ็น มิวสิค จัดงาน..
2,855
เปิดเคล็ดลับ! แฟรนไชส์..
1,804
Grand Opening! #แฟรนไช..
659
คอร์สเรียนแฟรนไชส์ อัน..
627
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด