ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
919K
630
2.8K
บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด
(Smart English Co., Ltd.)
แฟรนไชส์หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่อนุบาล 3-มัธยมต้น โดยเน้นไวทยากรณ์ ฟัง อ่าน เขียน และพูดการกำเนิดของ Smart English มาจากความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับโอกาสทองทางด้านภาษาอังกฤษ
การกำเนิดของ Smart English มาจากความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับโอกาสทองทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ทักษะการสอน Learning by doing และ Speech and Hearing ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แพร่หลายเป็นอย่างดีในกลุ่ม ประเทศเอเซีย เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีน

Smart English ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กไทยที่มีความพร้อม เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล 3 จนไปถึงชั้นมัธยมศึกษา

นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกด้านไวยากรณ์การพูดการฟังและเขียนเป็นขั้นตอนตาม ลำดับความยากง่ายของ แต่ละระดับอีกทั้งจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคในการฟังสำเนียงและการออกเสียงภาษา อังกฤษจากอุปกรณ์ Sound Lab ทุกชั่วโมงที่ทำการสอน

เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับความสามารถ ของเด็กไทยโดย สมาร์ท อิงลิชจะใช้เทคนิคการสอนเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งเรื่องไวยากรณ์

หลักสูตรการสอน ของสมาร์ท อิงลิชจะปรับตามความสามารถ ของเด็กแต่ละคน ช่วยให้เด็กมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาอันสั้น ใช้ทักษะการสอน Learning by doing และ Speech and Hearing ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แพร่หลายเป็นอย่างดีในกลุ่ม ประเทศเอเซีย เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีน

Smart English ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กไทยที่มีความพร้อม เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล 3 จนไปถึงชั้นมัธยมศึกษา

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
138 สาขา
รายละเอียดสาขา
มีสาขา 138 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคตะวันตก , ภาคตะวันออก , ภาคกลางและภาคใต้

รวมสาขาทั้งหมด138 สาขา
 • Franchise Fee 490,000 บาท 
 • สัญญา 5 ปี
เป็นผู้ที่สนใจด้านการศึกษา รักเด็ก และสามารถทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ได้

 1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
 2. ชุด Start Up Kits พร้อมแผ่น CD
 3. ชุดปฏิบัติการ Operation Manual
 4. อบรมครู ฟรี 2 ท่าน ทุกระดับการเรียนการสอน
 5. อบรมผู้บริหาร ฟรี 1 ท่าน
 6. ตำราเรียนของครู ในแต่ละระดับ
 7. ตัวอย่างข้อมูลการติดตามผลการเรียนของนักเรียน
 8. ข้อสอบแบ่งกลุ่มนักเรียน (วัดผลตามความสามารถของนักเรียน) เพื่อเข้าเรียนในแต่ละระดับ
 9. ข้อสอบเพื่อสอบเลื่อนขั้น (วัดผลหลังเรียนจบคอร์ส) ของนักเรียนในแต่ละระดับ
 10. โบว์ชัวร์ 2,000 แผ่น
 11. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียน สมาร์ท อิงลิช ทุกคน
จุดเด่นของสมาร์ท อิงลิช
 • เน้นไวยากรณ์ ด้วยเทคนิคการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่น่าเบื่อเหมือนในโรงเรียน
 • เด็กมีการฝึกสมาธิมากขึ้น โดยหลักสูตรสมาร์ท อิงลิช มีอุปกรณ์ Sound Lab ช่วยให้เด็กมีสมาธิกับการฟัง
 • ฝึกสมาธิเบื้องต้น และเพิ่มความเข้าใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
 • เรียนไวยากรณ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน Step by Step
 • มีเกมส์ Games & Activities ทำให้การเรียนสนุกสนาน เป็นการกระตุ้นความอยากรู้ของเด็กๆ ควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ
 • เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องหมายถึง ตำราเรียนทางสำนักงานใหญ่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง ดังนั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนหนังสือเรียนระหว่างช่วงดำเนินการสอน
 • ช่วยฝึกทักษะในการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ Listening จาก Sound Lab โดยเป็นสำเนียง American
 • ฝึกเด็กให้มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก โดยจะมีการฝึกแข่งขันสนทนา การแสดงละครในกลุ่มเด็กนักเรียน ทำให้เด็กมีความสามัคคี ฝึกให้ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิดและแสดงออกอย่างถูกต้อง
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณอาทิตย์ คงนคร
ที่อยู่
479/4-5 อาคารหัวลำโพงออฟฟิส ชั้น 1 ซ.สลักหิน ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  บริษัท สมาร์ท อิงลิช จำกัด
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. สุดาลักษณ์xxx 08156xxx sudalxxx
2. Wikunda Paxxx 09744xxx srto2xxx
3. Paritaxxx 08096xxx patrixxx
4. วรัญรจน์xxx 08913xxx hui.vxxx
5. บุญรักษ์ พxxx 08914xxx boonrxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม2,813 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 919,398 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 237 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน