ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
125K
581
853
1
โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
(Global Art & Creative (Thailand))
ที่โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เราจึงได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนศิลปะอย่างเป็นขั้นตอน ตามพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย สร้างบทเรียนที่กระตุ้นจินตนาการของเด็ก เสริมสร้างสมาธิ และพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน 

ที่โกลเบิล อาร์ต เราคือ “หลักสูตรศิลปะเพื่อพัฒนาการเด็กที่ดีที่สุดในโลก” ที่มีเปิดสอนใน 18 ประเทศทั่วโลก และกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในบริษัทเครือ Learn Balance ที่ทำธุรกิจการศึกษามากว่า 20 ปี เช่นโรงเรียนกวดวิชา Enconcept, Qualish, Soci-Thai, PlayByEar, Score, Exchange ฯลฯ
200,000 - 600,000 บาท
50,000 บาท ต่อเดือน
Global Art & Creative ก่อตั้งขึ้นโดยมิสเตอร์มาแฮร์ โก้ (Mahair Goh) ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี ค.ศ. 1999

คุณธเนศ  เอื้ออภิธร ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Enconcept ได้นำหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย

เพราะตระหนักว่าหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต เป็นหลักสูตรที่นำประโยชน์ในการเรียนศิลปะมาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ได้

อาทิ สมาธิ, การวางแผนการทำงาน, ทักษะการแก้ปัญหา, การวิเคราะห์, การสื่อสาร, ทั้งการเขียน และ การ Present ผลงาน ฯลฯ

ในปี 2018 โกลเบิล อาร์ต มีเปิดสอนในประเทศไทยกว่า 50 สาขา และอีก 600 กว่าสาขาใน 18 ประเทศทั่วโลก 

ก่อนเริ่มเรียนจะมีการวัดระดับทักษะในด้านต่างๆ (Placement Test) เพื่อเริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
 • ระดับ Junior สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี: สร้างความคุ้นเคยกับศิลปะ ด้วยกิจกรรม ลอง เล่น เรียนรู้ 
 • ระดับ Foundation สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี: ฝึกทักษะพื้นฐานการวาด การระบายสี การจัดองค์ประกอบภาพผ่าน 40 ภาพผลงาน และฝึกการใช้สี และเทคนิคของสีประเภทต่างๆ เช่น สีไม้ สีช็อคน้ำมัน (Oil Pastel) 
 • ระดับ Basic สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี: สร้างนิสัยคิดสร้างสรรค์ ผ่านวงจรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในโจทย์ภาพตั้งแต่ผลไม้ สัตว์ไปจนถึงคนเบื้องต้น
 • ระดับ Intermediate สำหรับเด็กอายุ 9-11 ปี: ฝึกการพัฒนามุมมอง การวาดคนเหมือนจริง การสร้างผลงานเชิงพาณิชย์ศิลป์
 • ระดับ Advanced สำหรับเด็กอายุ 11-15 ปี: เรียนรู้ทักษะเฉพาะด้าน เช่น Drawing & Sketching เพื่อให้รู้จักการใช้ รูปทรง เส้น สี แสง เงา หรือ คอร์ส Painting สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้สีโปสเตอร์ เป็นต้น
 • คอร์ส Cartoon & Comic สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป: ฝึกออกแบบการ์ตูนของตนเอง (Cartoon Character Design) ตั้งแต่วาดหน้าตา สีหน้าอารมณ์ รูปร่าง การเคลื่อนไหว สภาพแวดล้อม 
 • คอร์สเสริมอื่นๆ เช่น คอร์สงานปั้น คอร์สงานประดิษฐ์
สาขารายละเอียด
แฟรนไชส์ซี่
50 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด50 สาขา
 • ค่า Franchise License : ปีที่ 1 - ปีที่ 3 : 200,000 บาท 
 • ค่าต่อสัญญา : ปีที่ 4 เป็นต้นไป 20,000 บาท 
 • เงินค้ำประกัน : 20,000 บาท 
 • ค่าตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับสถานที่) 50,000 – 200,000 บาท
 1. สัญญาติไทย อายุ 27-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. ชอบงานด้านการศึกษา
 4. มีความพร้อมในการลงทุน
 5. ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของบริษัทฯ
 6. หลังผ่านการคัดเลือกต้องสามารถเข้าอบรมหลักสูตรและการบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
 7. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะอื่นๆ
 1. ให้คำปรึกษาตั้งแต่การประเมินทำเลเปิดศูนย์ การบริหารจัดการ การตลาด และการสอน
 2. จัดอบรมหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต และ การอบรมการบริหารศูนย์ให้กับผู้บริหารศูนย์
 3. ให้การสนับสนุนด้านการจัดหาแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 4. ให้การสนับสนุนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 5. ให้การสนับสนุนเครื่องมือ และ วิธีการในการสรรหาบุคคลากร และการบริหารบุคลากร ให้การสนับสนุนด้านระบบการรับสมัคร & บริหารข้อมูลนักเรียน
 6. สิทธิประโยชน์และส่วนลดค่าเรียนในวิชาต่างๆ ในเครือ Learn Balance  
โกลเบิล อาร์ต เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีเวลาในการอยู่กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม เราจึงมุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารศูนย์ที่มีคุณภาพ ในการสื่อสาร การสอน การบริหาร ศูนย์โกลเบิล อาร์ต ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

เป้าหมายของโกลเบิลอาร์ต
 • ส่งมอบหลักสูตรศิลปะเพื่อพัฒนาการเด็กที่ดีที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปีก่อตั้งโกลเบิล อาร์ต เมื่อปี 1999 
 • เราตั้งปณิธานอย่างมุ่งมั่นว่าจะปลูกฝังวินัยในการเรียนรู้ และบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ด้วยการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์พรั่งพร้อมด้วยนวัตกรรม 
 • อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานการอบรมครูอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ทำให้โกลเบิล อาร์ตได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบันและมีสาขาแพร่หลายใน 18 ประเทศทั่วโลกด้วยจำนวนนักเรียนกว่า 1 ล้านคน 
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณวรรณวิภา พ่วงเจริญ
ที่อยู่
เลขที่ 328 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น 11 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-xxx
อีเมล์
 wanxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. กันยาวีร์xxx 08175xxx Kanyaxxx
2. กันยาวีร์xxx 08175xxx Kanyaxxx
3. วรินทร์ลดาxxx 09423xxx warinxxx
4. ไปป์xxx 08509xxx Usagixxx
5. Vadsanaxxx 08182xxx Vadsaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม853 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 125,180 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 188 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน