หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing (68)
47K
ซัพพลายเออร์ขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับจดทะเบียนธุรกิจ ในการรับรองและตรวจค้นทะเบียนธุรกิจ ตลอดจนให้บริการงานบัญชีและสอบบัญชี การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งภารกิจให้การส่งเสริมและ

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแท..

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy) เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ ม

กระทรวงพาณิชย์

ดูแลการค้า ธุรกิจบริหาร ทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจในการดูแลราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตร ตลอดจนดูแลผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของกระทรวง และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าของประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรร..

ส่งเสริม สนับสนุน SME สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุก ๆ ด้าน อาทิ การผลิต การตลาด การบริการ รวมทั้งการแนะนำและจัดหาแหล่งเงินทุนในกา

สำนักพัฒนาผู้ประกอบก..

พัฒนาความรู้และทักษะผู้ประกอบการเดิมและสร้างเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่  รับผิดชอบนารพัฒนาและสนับสนุนทางวิชารในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  ส่งเสริม

กรมส่งเสริมการค้าระห..

บริการของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ "เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของเอเชีย" มีการให้บริการข้อมูล ดังนี้ ข

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขน..

เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบ่มเพาะธุรกิจ สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเป็นผู้ประการรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา บัณฑิต และบุคคลทั่วไป

มาร์เก็ตติ้งกูรู จำกัด

MarketingGuru บริษัท Digital Marketing Agency ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น บริการทำSearch Engine Optimization (SEO), Pay Per Click Adve

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ..

จัดตั้งขึ้นตามนโยบบายส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของรัฐบาล  โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสร