ข้อมูลสถิติแบบทดสอบ : Test Statistics
13K
สถิติแบบทดสอบ Test Statistics
     ในแต่ละวันจะมีผู้ทำแบบทดสอบ ออนไลน์ อยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อรวมเป็นเดือน ปี ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง ThaiFranchiseCenter.com จึงได้มีโครงการจัดเก็บและแสดงผลให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำหน้าสถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์...
     แบบทดสอบที่จัดทำขึ้นมาได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละแบบทดสอบนั้นล้วนมีผู้ที่สอบผ่านและไม่ผ่าน ทาง ThaiFranchiseCenter.com จึงได้รวบรวมและจัดทำเป็นหน้าข้อมูลพร้อมกราฟแท่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ที่ทำแบบทดสอบในแต่ละหัวข้อ...
Test Statistics
แบบทดสอบทั้งหมด110 
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน27 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs33 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์20 
แบบทดสอบ อื่นๆ30 
สถิติผู้ที่สอบผ่านแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน19,566 
   ผ่าน11,740 
   ไม่ผ่าน7,826 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs236,094 
   ผ่าน11,244 
   ไม่ผ่าน224,850 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์6,626 
   ผ่าน3,154 
   ไม่ผ่าน3,472 
แบบทดสอบ อื่นๆ89,531 
   ผ่าน35,002 
   ไม่ผ่าน54,529 
สถิติผู้เข้าชมแบบทดสอบ
แบบทดสอบ เจ้าของร้าน410,711 
แบบทดสอบ ธุรกิจ SMEs1,163,939 
แบบทดสอบ แฟรนไชส์132,631 
แบบทดสอบ อื่นๆ579,472 
สถิติผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์
ทั้งหมด352,355 
เดือนนี้731 
วันนี้45