ข้อมูลสถิติงานจัดเลี้ยง    สถิติการขอข้อมูลรับจัดเลี้ยง : The Number of Request Catering
12K
สถิติการขอข้อมูลรับจัดเลี้ยง : The Number of Request Catering
ธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ หรือที่เรียกกันว่า “เคเทอริ่ง” (Catering) เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจนี้เป็นช่องทางการตลาดใหม่
ของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหาร, ธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ อีกด้วย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2549 มูลค่าของธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรม
อยู่ที่ 300 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตสูงถึง 20% เมื่อเทียบกับในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา

หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise