แฟรนไชส์ไทย    แฟรนไชส์น่าลงทุน ปี 2024    แฟรนไชส์ค้าปลีก (3)
364K
แฟรนไชส์ค้าปลีก

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พ..

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบ Store Business Partner  หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง อีกทั...

ค่าแฟรนไชส์ 2,330,000 บาท

ทูลเกอร์ ร้านสะดวก..

แฟรนไชส์มาใหม่! ร้านสะดวกช่าง แฟรนไชส์อุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือช่าง เจ้าแรกของไทย Toolger ร้านสะดวกช่าง เริ่มต้นจากบริษัทที่ทำธุร...

ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท

นพรัตน์ 20

ปัจจุบันสินค้าทุกอย่าง 20 นับว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีผู้สนใจเปิดร้านทุกอย่าง 20 เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ เนื่องจ...

ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท