หน้าอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน พาร์ทเนอร์ (110)    มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ (0)
15K
Past Seminar (113)
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
28 - 29 มกราคม 2566
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 - 25 ธันวาคม 2565
หลักสูตร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
แนวคิดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในธุรกิจเครื่องสำอางต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้างผลิตภัณฑ์สิน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
17 - 18 ธันวาคม 2565
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
19 - 20 พฤศจิกายน 2565
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
27 - 28 สิงหาคม 2565
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
20 - 21 สิงหาคม 2565
หลักสูตร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
แนวคิดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในธุรกิจเครื่องสำอางต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้างผลิตภัณฑ์สิน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
16 - 17 กรกฎาคม 2565
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
16 - 17 กรกฎาคม 2565
หลักสูตร อบรมทำสบู่และน้ำยาใช้ในครัวเรือน
ชาโคล คือ ผลคาร์บอนกัมมันต์ ซึ่งคนในสมัยก่อนใช้สำหรับกรองน้ำดื่มและมีคุณสมบัติช่วยดูดซับกลิ่นแถมยังช่วยดูดซับสารพิษที่มีในอาหารได้ด้วย ถ่านช...
ค่าอบรม 1,000 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
3 กรกฎาคม 2565
หลักสูตร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
แนวคิดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในธุรกิจเครื่องสำอางต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้างผลิตภัณฑ์สิน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
2 - 3 กรกฎาคม 2565
หลักสูตร อบรมทำสบู่และน้ำยาใช้ในครัวเรือน
ชาโคล คือ ผลคาร์บอนกัมมันต์ ซึ่งคนในสมัยก่อนใช้สำหรับกรองน้ำดื่มและมีคุณสมบัติช่วยดูดซับกลิ่นแถมยังช่วยดูดซับสารพิษที่มีในอาหารได้ด้วย ถ่านช...
ค่าอบรม 1,000 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
2 กรกฎาคม 2565
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
21 - 22 พฤษภาคม 2565
หลักสูตร Probiotics & Prebiotics กระบวนการหมัก (Fe...
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ "โพรไบโอติก" และ "พรีไบโอติก" เกิดขึ้นหลายชนิดในท้องตลาดทั้งที่อยู่ในอาหาร เครื่อง...
ค่าอบรม 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
15 พฤษภาคม 2565
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
7 - 8 พฤษภาคม 2565
หลักสูตร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
แนวคิดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในธุรกิจเครื่องสำอางต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้างผลิตภัณฑ์สิน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
23 - 24 เมษายน 2565
หลักสูตร Probiotics & Prebiotics กระบวนการหมัก (Fe...
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ "โพรไบโอติก" และ "พรีไบโอติก" เกิดขึ้นหลายชนิดในท้องตลาดทั้งที่อยู่ในอาหาร เครื่อง...
ค่าอบรม 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
6 มีนาคม 2565
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
หลักสูตร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
แนวคิดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในธุรกิจเครื่องสำอางต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้างผลิตภัณฑ์สิน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
30 - 31 ตุลาคม 2564
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
16 - 17 ตุลาคม 2564
หลักสูตร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
แนวคิดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในธุรกิจเครื่องสำอางต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้างผลิตภัณฑ์สิน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
2 - 3 ตุลาคม 2564
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
12 - 13 มิถุนายน 2564
หลักสูตร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
แนวคิดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในธุรกิจเครื่องสำอางต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้างผลิตภัณฑ์สิน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
8 - 9 พฤษภาคม 2564
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
17 - 18 เมษายน 2564
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
6 - 7 มีนาคม 2564
หลักสูตร E-Commerce and Online Marketing for SME
คงปฎิเสธไม่ได้ว่าสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจอะไรก็ตาม ต่างเล็งเห็นแล้วว่ามันจะทำให้ธุรกิจเติมโตได...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่มบำรุงผิว ด้วยสารสกัดสมุ...
ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสารสมุนไพล ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำธุรกิจเครื่อ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร แนวคิดนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ (น้ำ...
ในธุรกิจครีม(เครื่องสำอาง)ต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้าง Brand ของตัวเอง โดยแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานร...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร อบรมทำสบู่และน้ำยาใช้ในครัวเรือน
ชาโคล คือ ผลคาร์บอนกัมมันต์ ซึ่งคนในสมัยก่อนใช้สำหรับกรองน้ำดื่มและมีคุณสมบัติช่วยดูดซับกลิ่นแถมยังช่วยดูดซับสารพิษที่มีในอาหารได้ด้วย ถ่านช...
ค่าอบรม 1,000 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
14 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร อบรมทำสบู่และน้ำยาใช้ในครัวเรือน
ชาโคล คือ ผลคาร์บอนกัมมันต์ ซึ่งคนในสมัยก่อนใช้สำหรับกรองน้ำดื่มและมีคุณสมบัติช่วยดูดซับกลิ่นแถมยังช่วยดูดซับสารพิษที่มีในอาหารได้ด้วย ถ่านช...
ค่าอบรม 1,000 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2564
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 - 25 ตุลาคม 2563
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
3 - 4 ตุลาคม 2563
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่มบำรุงผิว ด้วยสารสกัดสมุ...
ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสารสมุนไพล ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำธุรกิจเครื่อ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
19 - 20 กันยายน 2563
หลักสูตร บัญชีพารวย & รวยด้วยบัญชี
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
18 - 19 เมษายน 2563
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะกลิ...
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
28 - 29 มีนาคม 2563
หลักสูตร บัญชีต้นทุน สำหรับเจ้าของธุรกิจ
บัญชีบริหาร คือ กระบวนการทางบัญชีที่มุ่งไปในส่วนของการนำข้อมูลทางบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน มาทำการวิเคราะห์และแปลความหมายเพื่อนำไปใช้ประโยช...
ค่าอบรม 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร E-Commerce & Online Marketing
E-Commerce and Online Marketing for SME ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่มบำรุงผิว
ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสารสมุนไพล ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำธุรกิจเครื่อ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND (น้ำหอม)
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
23 - 24 พฤศจิกายน 2562
หลักสูตร บัญชีพารวย
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
17 พฤศจิกายน 2562
หลักสูตร ถ่ายภาพให้โดน Brand ปังแน่นอน!
คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้าง Brand ให้ปัง ด้วยภาพถ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีแต่หน้าร้านบนโลก On line โดยอาจารย์จะใช้เทคน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
26 - 27 ตุลาคม 2562
หลักสูตร การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สู่ตลาดโลก สำหรับตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยการ "สร้างโอกาสขาย...ก่อนลงทุน" ใน CLMV + จีน
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
19 - 20 ตุลาคม 2562
หลักสูตร Start Up ธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา ...
หัวข้อการบรรยาย เป็นการติดอาวุธผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง “โรงงานคู่ค้า” เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และใครควรจะได้เรียน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
5 - 6 ตุลาคม 2562
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
28 - 29 กันยายน 2562
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่มบำรุงผิว
ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสารสมุนไพล ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำธุรกิจเครื่อ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
21 - 22 กันยายน 2562
หลักสูตร บัญชีพารวย
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
7 - 8 กันยายน 2562
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND (น้ำหอม)
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 - 25 สิงหาคม 2562
หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหาร (เปิดร้านอาหารอย...
เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ที่ยังถือเป็นธุรกิจกำลังมาแรงทุกยุคทุกสมัย และมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่ใ...
ค่าอบรม 11,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
3 - 18 สิงหาคม 2562
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND (น้ำหอม)
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
27 - 28 เมษายน 2562
หลักสูตร การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การยกระดับผลิตภัณฑ์ SME สู่ตลาดโลก สำหรับตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม โดยการ "สร้างโอกาสขาย...ก่อนลงทุน" ใน CLMV + จีน
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
20 - 21 เมษายน 2562
หลักสูตร E-Commerce & Online Marketing
E-Commerce and Online Marketing for SME ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
6 - 7 เมษายน 2562
หลักสูตร การปรับแนวคิดให้คุณเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อ...
ในธุรกิจครีม(เครื่องสำอาง)ต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้าง Brand ของตัวเอง โดยแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานร...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
30 - 31 มีนาคม 2562
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่มบำรุงผิว
Start Up ธุรกิจความงาม (เครื่องสำอางและสปา) ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสาร...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
30 - 31 มีนาคม 2562
หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ใครควรเรียน? ... สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะ “ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจในกลุ่มสุขภาพและความงาม หรือ ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกลุ่...
ค่าอบรม 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
16 มีนาคม 2562
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
9 - 10 มีนาคม 2562
หลักสูตร Start Up ธุรกิจความงาม
หัวข้อการบรรยาย เป็นการติดอาวุธผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง “โรงงานคู่ค้า” เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ค่าอบรม 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
3 มีนาคม 2562
หลักสูตร บัญชีพารวย
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่มบำรุงผิว
Start Up ธุรกิจความงาม (เครื่องสำอางและสปา) ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสาร...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร ถ่ายภาพให้โดน Brand ปังแน่นอน!
คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้าง Brand ให้ปัง ด้วยภาพถ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีแต่หน้าร้านบนโลก On line โดยอาจารย์จะใช้เทคน...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหาร
เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ที่ยังถือเป็นธุรกิจกำลังมาแรงทุกยุคทุกสมัย และมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่ใ...
ค่าอบรม 11,600 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร การปรับแนวคิดให้คุณเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อ...
ในธุรกิจครีม(เครื่องสำอาง)ต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้าง Brand ของตัวเอง โดยแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานร...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
17 - 18 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร E-Commerce & Online Marketing
E-Commerce and Online Marketing for SME ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
3 - 4 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND (น้ำหอม)
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
27 - 28 ตุลาคม 2561
หลักสูตร บัญชีพารวย (รอบที่ 2)
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
20 - 21 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ใครควรเรียน? ... สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะ “ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจในกลุ่มสุขภาพและความงาม หรือ ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกลุ่...
ค่าอบรม 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
7 ตุลาคม 2561
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
29 - 30 กันยายน 2561
หลักสูตร บัญชีพารวย (รอบที่ 1)
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
8 - 9 กันยายน 2561
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่มบำรุงผิว
Start Up ธุรกิจความงาม (เครื่องสำอางและสปา) ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสาร...
ค่าอบรม 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
1 - 2 กันยายน 2561
หลักสูตร Start Up ธุรกิจร้านอาหาร
เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ที่ยังถือเป็นธุรกิจกำลังมาแรงทุกยุคทุกสมัย และมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่ใ...
ค่าอบรม 11,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
18 - 26 สิงหาคม 2561
หลักสูตร E-Commerce & Online Marketing #6
E-Commerce and Online Marketing for SME ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
12 - 13 พฤษภาคม 2561
หลักสูตร บัญชีพารวย #6 (รอบที่ 2)
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
28 - 29 เมษายน 2561
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย #6
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
21 - 22 เมษายน 2561
หลักสูตร Start Up SME ยกระดับสินค้าระดับโลก (ธุรกิ...
หัวข้อการบรรยาย เป็นการติดอาวุธผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง “โรงงานคู่ค้า” เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
8 เมษายน 2561
หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม #6
ใครควรเรียน? ... สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะ “ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจในกลุ่มสุขภาพและความงาม หรือ ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกลุ่...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
7 เมษายน 2561
หลักสูตร สร้าง BRAND ให้ปัง! ด้วยสารสกัด #6
สาระที่น่ารู้ก่อนเรียน "ผิวหนัง" จัดว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและจะห่อหุ้มร่างกายเราไว้ทั้งหมด ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะต่างๆ...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
31 มีนาคม 2561
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND (น้ำหอม) #6
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
10 - 11 มีนาคม 2561
หลักสูตร การสร้าง Concept ให้ Product
สร้าง BRAND ด้วย Concept ดูดเงินล้านเข้าบัญชี เป็นการสร้าง Brand เพื่อความเป็นสากลต่อด้วยการส่งออก อ.ขวัญ “แบรนด์” คืออะไรและมีค...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
4 มีนาคม 2561
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่ม บำรุงผิว
Start Up ธุรกิจความงาม (เครื่องสำอางและสปา) ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสาร...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
3 มีนาคม 2561
หลักสูตร ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยคุณได้
เถ้าแก่ใหม่ หรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ และ ผู้ประกอบการอิสระ กำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรับกันว่าเถ้าแก่ใหม่นั้นจะเป็นรา...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร Start Up ร้านอาหาร (สาธิตการเปิดร้านสเต็ก...
เพราะด้วยต้นทุนที่ควรควบคุม เพื่อทำให้ร้านอาหารมีกำไร .. วัตถุดิบและเครื่องปรุงต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่อ...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
ธุรกิจร้านอาหาร เป็นหนึ่งในธุรกิจการลงทุนที่คนให้ความสนใจมาก คือ การเปิดร้านอาหาร ซึ่งหลายคนมองดูว่าเป็นเรื่องง่าย แค่ทำอาหารอร่อย ๆ บร...
ค่าอบรม 11,200 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
17 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร บัญชีพารวย #6 (รอบที่ 1)
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตร แฟรนไชส์ เถ้าแก่ใหม่ (ธุรกิจร้านอาหาร) #5
แฟรนไชส์ (Franchise) เป็นสิทธิในเรื่องเครื่องหมายการค้า การจัดการธุรกิจและสัมปทานในการค้าระบบสาขาในข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ คำว่า “...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
24 ธันวาคม 2560
หลักสูตร กลยุทธ์เถ้าแก่ใหม่ แฟรนไชส์ (ขั้นต้น) #5
แฟรนไชส์ (Franchise) เป็นสิทธิในเรื่องเครื่องหมายการค้า การจัดการธุรกิจและสัมปทานในการค้าระบบสาขาในข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ คำว่า “...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
23 ธันวาคม 2560
หลักสูตร ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยคุณได้
เถ้าแก่ใหม่ หรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ และ ผู้ประกอบการอิสระ กำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรับกันว่าเถ้าแก่ใหม่นั้นจะเป็นรา...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
17 - 23 ธันวาคม 2560
หลักสูตร การออกแบบสินค้าให้ธุรกิจปัง!
Course การออกแบบสินค้าให้ ปัง แบบเร่งรัด สำหรับผู้ประกอบการที่จะเริ่มทำธุรกิจหรือดำเนินกิจการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือบริษัท...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
9 - 10 ธันวาคม 2560
หลักสูตร E-Commerce & Online Marketing #5
E-Commerce and Online Marketing for SME ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
2 - 3 ธันวาคม 2560
หลักสูตร Start Up ธุรกิจความงาม
หัวข้อการบรรยาย เป็นการติดอาวุธผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง “โรงงานคู่ค้า” เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
26 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ใครควรเรียน? ... สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะ “ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจในกลุ่มสุขภาพและความงาม หรือ ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกลุ่...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
25 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การทำครีม-เซรั่ม-แชมพู ด้วยสารสกัด
Start Up ธุรกิจความงาม (เครื่องสำอางและสปา) ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสาร...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
19 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร สร้าง BRAND ให้ปัง! ด้วยสารสกัด #5
สาระที่น่ารู้ก่อนเรียน "ผิวหนัง" จัดว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและจะห่อหุ้มร่างกายเราไว้ทั้งหมด ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะต่างๆ...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
18 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร บัญชีพารวย #5
หลักสูตร "บัญชี พารวย" เน้นการวิเคราะห์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชี หรือดูงบการบัญชีให้...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
11 - 12 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย #5
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย เป็นหลักสูตรทั้งภาคการบรรยาย (Lecture) & (Work Shop) ภาคปฎิบัติ หา...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
4 - 5 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND (น้ำหอม) #5
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม , น้ำปรุง , น้ำอบ และเครื่องหอ...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
28 - 29 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การตลาดภายใน-ภายนอก #5
วิชาการเจาะกลยุทธ์ตลาดการค้า ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ CLMV นั้น เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ เพราะสินค้าทุกตัวสุดท้ายแล้วน...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
21 - 22 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การวาง Concept ให้ธุรกิจ #5
"Business Concept" คือ การออกแบบวางเป้าหมายและทิศทางในการทำธุรกิจให้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย จึงมีที่มาว่า "การทำธุรกิจต้องมี Con...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
14 - 15 ตุลาคม 2560
หลักสูตร กลยุทธ์เถ้าแก่ใหม่ ธุรกิจแฟรนไชส์ (ขั้นต้...
แฟรนไชส์ (Franchise)เป็นสิทธิในเรื่องเครื่องหมายการค้า การจัดการธุรกิจและสัมปทานในการค้าระบบสาขาในข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ คำว่า“แฟ...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
9 กันยายน 2560
หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารขั้นเทพ
เถ้าแก่ใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการอิสระกำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรับกันว่าเถ้าแก่ใหม่นั้น จะเป็นรากฐานสำคัญขอ...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
2 - 3 กันยายน 2560
หลักสูตร การผลิตภัณฑ์น้ำตบยอดฮิต Essence
สาธิตวิธีการผลิตสินค้าที่ต้องใช้มาตราฐานการผลิตสูงจากโรงงานผลิตในรูปแบบการธุรกิจ เพื่อให้รู้ขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง ในรูปแบบผ่านกระ...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
26 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การทำครีม-เซรั่มบำรุงผิว
Start Up ธุรกิจความงาม (เครื่องสำอางและสปา) ผู้ประะกอบธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานของโครงสร้างผิวพรรณ รดชาดสมุนไพล คุณสมบัติสมุนไพล การสกัดสาร...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
20 สิงหาคม 2560
หลักสูตร สร้าง BRAND ให้ปัง! ด้วยสารสกัดสมุนไพร
สาระที่น่ารู้ก่อนเรียน "ผิวหนัง" จัดว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและจะห่อหุ้มร่างกายเราไว้ทั้งหมด ทำหน้าที่ปกป้องอวัยวะ...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
19 สิงหาคม 2560
หลักสูตร จัดร้านให้ได้ล้าน ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
การจัด “ร้าน” ให้ได้ “ล้าน” ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ภาคการบรรยาย (Lecture) & (WorkShop) ภาคปฎิบัติ หากมีผู้แอบอ้างว่า ...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
5 - 6 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การตลาด E-Commerce สำหรับเจ้าของธุรกิจ SM...
E-Commerce and Online Marketing for SME ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย่า...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
29 - 30 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร บัญชี พารวย
บัญชี พารวย เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวิ...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
22 - 23 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร BRAND ปังเพราะกลิ่นโดน
BRAND ปังเพราะกลิ่นโดน เทคนิคการปรุงกลิ่นด้วยสูตรเฉพาะตัวคุณเอง ภาพลักษณ์และความรู้สึกดีที่มีต่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งใน...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
2 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแบรนด์ของคุณด้วย 5 Senses คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้การสร้างแบรนด์ได้ซึมไปในทุกอณูของธุรกิจไปเสียแล้ว มีการงัดกลย...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
1 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร เจาะกลยุทธ์ตลาดการค้า (ส่งออก) CLMV+จีน
เจาะตลาดกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ CLMV+จีน ด้วยแผนกลยุทธ์การทำ Branding & Marketing+WORKSHOP
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
25 มิถุนายน 2560
หลักสูตร เจาะกลยุทธ์ตลาดการค้า (ภายใน)
รูปแบบของหลักสูตรจึงเป็นการเน้นการวิเคราะห์ด้วยการทำ Workshop และเรียนรู้ Case Study ต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จ ผู้เรียน (ผู้ประกอบการ) จะต้องส่ง...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 มิถุนายน 2560
หลักสูตร การสร้าง Brand ด้วย Concept ดูดเงินล้าน
สร้าง BRAND ด้วย Concept ดูดเงินล้านเข้าบัญชี เป็นการสร้าง Brand เพื่อความเป็นสากลต่อด้วยการส่งออก อ.ขวัญ “แบรนด์” คืออะไรและมีค...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
18 มิถุนายน 2560
หลักสูตร การวาง Concept ให้ธุรกิจ
การวาง Concept ให้ธุรกิจ ด้วยมุมมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแบบมืออาชีพ 
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
17 มิถุนายน 2560
หลักสูตร การวาง Concept สินค้า
การวาง Business Concepts เมื่อเริ่มคิดทำธุรกิจ หัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องคิดให้ลงตัวได้เร็วที่สุด คือ การสร้าง Concept ให้กับผลิตภัณฑ์ เพร...
ค่าอบรม 2,800 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
11 มิถุนายน 2560
หลักสูตร ทำร้านอาหารให้รวย..ผมช่วยได้!
เถ้าแก่ใหม่ หรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการอิสระ กำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรับกันว่าเถ้าแก่ใหม่นั้นจะเป็นราก...
ค่าอบรม 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 41,143  คุณณัฐศักดิ์ ทะลุนลัย
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,893 กระทู้  936 หัวข้อ
สนใจฝึกอบรมภายในองค์กร
ขอใบเสนอราคาจากสถาบันอบรมชั้นนำของไทยกว่า 200+ ฟรี!
ขอใบเสนอราคา
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.