หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   Franchise Standard 
52K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ และได้รับประกาศนียบัตร กิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ปี 2566
 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf
07-06-2566กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(46)
คู่มือการจัดทำต้นแบบการนำเสนอและเจรจาธุรกิจ สำหรับ Franchise Standard
 File size : 4.294 MB.
 Type : pdf
20-02-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,019)
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการคัดเลือก จํานวน 95 ราย ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ประจําปี 2561

 File size : 0.047 MB.
 Type : pdf
19-03-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,110)
ลำดับที่1 กิจการ แหม่ม ซาลาเปาลาวา ประเภทธุรกิจ ซาลาเปาลาวาชื่อ-นามสกุล น.ส.กนกลักษณ์ ศรีลา เบอร์มือถือ 086-6792565


 File size : 0.015 MB.
 Type : xlsx
19-03-2561ธนาคารออมสิน
(1,113)
จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้ามาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย / กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าต่อยอดสร้างอาชีพ ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย นำธุรกิจแฟรนไชส์ ราคาประหยัดกว่า 59 แบรนด์ มาเป็นพี่เลี้ยงในการตั้งต้นอาชีพ พร้อมมีธนาคารของรัฐ ให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุน
 File size : 1.643 MB.
 Type : pdf
23-01-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,300)
เกณฑ์การพิจารณา แบรนด์มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จกโดยทั่วไปป ตัวอย่างแฟรนไชส์ อยู่ในตลาดมากกว่า 6 ปี บอกไปใครๆก็รู้จัก สินค้ามีเอกลักษณ์จดจำง่าย
 File size : 0.545 MB.
 Type : pdf
03-08-2559ThaiFranchiseCenter
(1,078)
ผู้นำระดับสูงมีการสื่อสาร และกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในลักษณะสองทาง เพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึง แฟรนไชส์ซี

 File size : 0.308 MB.
 Type : pdf
24-11-2557qf-qualityfocus.com
(1,397)
 Billion Coffee, Sense Math, BLACK CANYON, Sirium Beauty
 File size : 0.041 MB.
 Type : xls
07-01-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,587)
ได้แก่ รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 The Best Franchise of The Year Award  2010 ได้แก่  BLACK CANYON, รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านวิสัยทัศน์ Excellence Franchise Leadership Award  ได้แก่ Morgen  by EZ’S
 File size : 0.024 MB.
 Type : doc
07-01-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,427)
รูปภาพรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมและดีเด่นประจำปี 2553
 File size : 2.964 MB.
 Type : jpg
07-01-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,350)
EVA  ชื่อย่อของ Economic Value  Added เรียกเป็นไทยว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
26-10-2553นายสามารถ หงส์วิไล
(2,971)
ได้มีการออกแบบตามขั้นตอนทางสถิติ และยึดรูปแบบการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพสากลเป็นบรรทัดฐาน
 File size : 0.084 MB.
 Type : doc
12-10-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,427)
เช่น แฟรนไชส์ 94 Coffee, BDC by Dr.Orawan, Billion Coffee, Chester Grill, Clay Works, Coca Restaurant, Beauty buffet, Daddy Dough, Dairy Farm, DD Mart, Double A
 File size : 9.996 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,543)
ในหมวดการนำองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่าผู้นำระดับสูงขององค์กรได้ชี้นำและทำให้องค์กรยั่งยืนได้อย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,532)
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีการเจริญเติบโตมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
 File size : 0.188 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,675)
การดำเนินการจัดทำมาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2551 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการพัฒนาจากการสำรวจธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 86 ธุรกิจ
 File size : 0.08 MB.
 Type : doc
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,634)