ข้อมูลสถิติการดาวน์โหลด : Statistics of Download
11K
สถิติการดาวน์โหลด Statistics of Download
     ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ จะมีความต้องการใช้ไฟล์ที่จำเป็นต้องในการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่า, ไบเสนอราคา, แบบฟอร์มต่างๆ, แผนธุรกิจ รวมถึงคู่มือการประกอบอาชีพ ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมข้อมูล...
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด9,280 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
600 
  รวมแผนธุรกิจ
708 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
2,054 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
182 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,115 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
67 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
1,181 
  สถานการณ์โควิด19 (COVID-19)
26 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10