หน้าดาวน์โหลด   ทำเลค้าขาย (67 ไฟล์)
5.7K
ค้นหาไฟล์ Read more
Clean Food Good Taste (6 ไฟล์)
ข้อกำหนดร้านอาหาร, ข้อกำหนดแผงลอยจำหน่ายอาหาร, ข้อกำหนดร้านอาหาร 5 ดาว, กฎหมายเกี่ยวกับผู้สัมผัสอาหาร, มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ทะเบียนเจ้าหน้าที่จังหวัดและชมรมร้านอาหารปี 2555 (11 ไฟล์)
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 ทะเบียนชมรมผู้ประกอบการ จำแนกรายศูนย์อนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 55
ทะเบียนตลาดสดประเภทที่ 1 (13 ไฟล์)
ทะเบียนตลาด กทม., ทะเบียนตลาด ศูนย์อนามัยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ชุดนิทรรศการตลาดสด น่าซื้อ (6 ไฟล์)
การล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 1, 2, 3
ตลาดนัด น่าซื้อ (19 ไฟล์)
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ ตล.๒ (๒๙-๐๙-๕๗), คู่มือตลาดนัด น่าซื้อ (๒๙-๐๙-๕๗), เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัด น่าซื้อ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗), ตัวชี้วัดสำนักตรวจราชการ (ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
คู่มือ - เกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ (12 ไฟล์)
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ ตล.๑(๒๙-๐๙-๕๗) , แบบโครงสร้างตลาดสด , การออกแบบตลาดสด , การขออนุญาตดำเนินกิจการตลาดสด