หน้าดาวน์โหลด   ทำเลค้าขาย   ชุดนิทรรศการตลาดสด น่าซื้อ 
11K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
กวาดหยากไย่หรือเศษสิ่งสกปรก ที่ติด บนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม สายไฟ

 File size : 3.48 MB.
 Type : pdf
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(961)
ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างบนแผง ทางเดิน ฝาผนัง และกวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย

 File size : 3.744 MB.
 Type : pdf
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(952)
บริเวณที่พักขยะต้องเก็บรวบรวมขยะ ไปกำจัดให้หมด ล้างทำความสะอาด และทำการฆ่าเชื้อ

 File size : 2.826 MB.
 Type : pdf
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(948)
ลำดับที่ จังหวัด สงขลา รายชื่อ  โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่

 File size : 0.271 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(994)
ลำดับที่  จังหวัด สงขลา รายชื่อ โรงพยาบาลหาดใหญ่

 File size : 0.085 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(921)
ลำดับ 1 จังหวัด สงขลา อำเภอ หาดใหญ่ ชื่อร้าน  กันเอง

 File size : 0.081 MB.
 Type : xls
03-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(1,070)