บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบ Store Business Partner  หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง อีกทั้งยัง..เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจที่เป็นเภสัชกร หรือมีญาติพี่น้องเป็นเภสัชกร.. อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง และมีความพร้อมด้านเงินลงทุน สามารถเข้ามาบริหาร  “ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส” ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน

ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ในแต่ละวันมีลูกค้าเข้าร้านประมาณสิบล้านคนต่อวัน ทำให้ร้าน 7-Eleven มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน 7-Eleven มีจำนวนกว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศ และมุ่งสู่เป้าหมาย 13,000 สาขา ภายในปี 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งของการเติบโตมาจากธุรกิจ  Store Business Partner (SBP) ที่มีระบบที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเลือกทำเลเปิดร้านก็เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่ทำให้ร้าน 7-Eleven อยู่เคียงคู่คนไทยในทุกชนมากว่า 30 ปี

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน ในเครือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยา สินค้าสุขภาพ/สมุนไพร อาหารเสริมและเวชสำอาง โดยร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จะเน้นเรื่องของคุณภาพของสินค้า จะมีเภสัชกรประจำที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพราะเช่นนี้เราจึงเป็นร้านยาใกล้ชุมชนที่ชุมชนไว้ใจ เพราะเราอยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น