หน้าดาวน์โหลด   โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24 ไฟล์)
31K
ค้นหาไฟล์ Read more
Rental Management (0 ไฟล์)
โปรแกรมสำหรับบริหารงานธุรกิจที่ให้เช่าสินค้าต่างๆ ทั้งร้านเช่าวีดีโอ ดีวีดี วีซีดี และร้านเช่าหนังสือการ์ตูน ฯลฯ
Point Of Sale (POS) (1 ไฟล์)
ระบบการขายหน้าร้าน ที่สามารถบริหารงานขายหน้าร้านต่างๆ รวมถึงระบบจุดรับชำระเงิน
Personal Finance (2 ไฟล์)
โปรแกรมด้านการเงินส่วนบุคคล หรือ ธุรกิจส่วนบุคคล เป็นประโยชน์มากในการดูแลรายรับ รายจ่าย และระบบการเงิน
Miscellaneous (8 ไฟล์)
เบ็ดเตล็ด โปรแกรมด้านธุรกิจ ในประเภทอื่นๆ
Management System (6 ไฟล์)
โปรแกรมระบบบริหารงานธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน และบริหารงาน.. เช่น โปรแกรมบริหาร โรงแรม ร้านอาหาร สปา อู่ซ่อมรถ ฟิตเนส ร้านมือถือ ฯลฯ อีกมากมาย
Document Management (2 ไฟล์)
โปรแกรมบริหารงานและจัดการเอกสาร จำพวกไฟล์ตระกูล .DOC, .XLS หรือ .PDF ที่จะช่วยให้งานเอกสาร ของธุรกิจ SMEs ง่าย และมีความปลอดภัยที่สูงขึ้น
Accounting System (5 ไฟล์)
โปรแกรมทางด้านบัญชี และระบบงานทางด้านบัญชี ในส่วนต่างๆ สำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่