หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs) (148 ไฟล์)
2.6K
ค้นหาไฟล์ Read more
บทความองค์ความรู้ (รวมเล่ม) (1 ไฟล์)
N & B พิซซ่าเครป “ความสุข ความอร่อย แบ่งบันได้” 1 โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
บทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้ง 20 กลุ่ม (73 ไฟล์)
กลยุทธ์ครองใจลูกน้อง l สิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรทำ l ผู้บริหารในยุคดิจิตอลต้องปรับตัวอย่างไร l บทบาทของผู้บริหารในภาวะวิกฤต
ธุรกิจการเกษตร (0 ไฟล์)
ธุรกิจซ่อมบำรุง (2 ไฟล์)
ดรีมคาร์เซ็นเตอร์ ศูนย์บริการที่เป็นมากกว่าศูนย์บริการ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจซ่อมบำรุงเมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจก่อสร้าง (2 ไฟล์)
อสังหาริมทรัพย์พารวย l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจก่อสร้างเมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ (7 ไฟล์)
กรณีศึกษา_บริษัท เอ็ม วาย อาร์ คอสเมติกโซลูชั่น จำกัด l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อสุขภาพเมื่อไทยเข้าสู่ AEC l สปา ธุรกิจดาวรุ่งในกระแสคนดูแลสุขภาพ
ธุรกิจโลจิสติกส์ (2 ไฟล์)
ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส สร้างคุณค่าให้กับบริการ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจโลจิสติกส์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ (3 ไฟล์)
NOSTRA Navigator ของคนไทย เพื่อคนไทย l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร (11 ไฟล์)
เรื่องเที่ยวต้องนึกถึงเรา หนุ่มสาวทัวร์ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l ทิศทางของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (4 ไฟล์)
บริษัท ที-เน็ต จำกัด องค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด l เปลี่ยนขยะให้เป็นเงินล้าน l กระดาษมูลสัตว์
ธุรกิจค้าปลีก (4 ไฟล์)
อุดรกระจกรถยนต์ บริการด้วยใจ คือหัวใจของธุรกิจ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจค้าปลีก เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l เทคนิคการปรับปรุงร้านค้าปลีก l แฟรนไชส์ อีกทางเลือกของการเริ่มต้น SMEs
ธุรกิจค้าเซรามิก (3 ไฟล์)
เครื่องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี ของดีที่ต้องอนุรักษ์ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเซรามิก เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l จุดแข็งละจุดขาย ของธุรกิจเซรามิคขนาดเล็ก
ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2 ไฟล์)
Electon ปลั๊กไฟฟ้าอัฉริยะ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (2 ไฟล์)
บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด ปรับตัวตามตลาดและรักษาคุณภาพ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจสิ่งพิมพ์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ (2 ไฟล์)
กรณีศึกษา_บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจพลาสติกและยาง (2 ไฟล์)
ผลกระทบของ AEC ในอุตสาหกรรมยาง l ผลกระทบของ AEC ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (3 ไฟล์)
Global Seal กับแนวคิดธุรกิจ สู่เส้นทางความสำเร็จ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l แนวคิดธุรกิจสู่ความสำเร็จของ บริษัท ทีมพลาส เคมีคอลจำกัด
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (3 ไฟล์)
ภูเก็ต เพิร์ล อัญมณีที่ออกแบบได้ l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจหัตถกรรม (2 ไฟล์)
กกพันเกลียวหนึ่งเดียว ในสินค้า OTOP สู่ความยั่งยืน l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจหัตถกรรม เมื่อไทยเข้าสู่ AEC
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ (3 ไฟล์)
กรณีศึกษา_บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l การออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์
ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น (4 ไฟล์)
กรณีศึกษา_บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น เมื่อไทยเข้าสู่ AEC l เพิ่มยอดขายสินค้าแฟชั่นด้วยการตลาดออนไลน์ l ธุรกิจสินค้าแฟชั่นมือสอง
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (13 ไฟล์)
กรณีศึกษา_N&B พิซซ่าเครป l โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อไทยเข้าสู่ AEC