หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   บทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้ง 20 กลุ่ม 
26K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
โซเชียล มีเดียนั้นมีหน้าที่เป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์ ในยุคดิจิตอล ทังยังเป็นสื่อกลางชนดีที่บรรดานักธุรกิจ SMEs 

 File size : 0.719 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(814)
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโลกโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน เหตุผลหลักๆจะมาจากขอบเขตในการสื่อสารที่ไม่จํากัดในขณะที่ต้นทุนของการใช้บริการผ่านสื่อประเภทนี้ต่ำมาก

 File size : 0.213 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(782)
เมื่อคุณตัดสินใจจะเริ่มต้นธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิด จากหลายเจ้าของธุรกิจมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีสินค้าชนิดเดียวกับคุณหรือใกล้เคียงกัน 
 File size : 0.355 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(826)
การทําให้แบรนด์สินค้าติดตลาด ต้องมาจากความประทับใจของลูกค้าต่อตัวสินค้าและแบรนด์สินค้า

 File size : 0.499 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(793)
หลายๆ คนอาจเคยได้ยินคําว่ารีแบรนด์ดิ้งกันมาบ้าง ไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังไม่ทราบว่าการรีแบรนด์ดิ้งนั้นคืออะไรและมี ความสําคัญอย่างไร 

 File size : 0.449 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(812)
ข้อกําหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจใดๆก็ตามมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 File size : 0.577 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(857)
เชื่อว่าหลายคนที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจในทุกวันนี้กําลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการสร้างฐานลูกค้าว่าทําอย่างไรถึงจะมีลูกค้าเยอะๆ 
 File size : 0.274 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(789)
ในยุคที่เศรษฐกิจซบเซาชะลอตัวนั้นการรักษายอดขายไม่ให้ตกดูเหมือนจะเป็นเรืองจําเป็นที่ผู้ประกอบการต้องตระหนัก

 File size : 0.408 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(793)
เทคนิคที่หนึ่งคือการเจรจา การเจรจาต่อรองเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะมันเป็นการสื่อสารระหว่างคนสองคนโดยตรง
 File size : 0.546 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(810)
การสร้างแบรนด์ คือการทําให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักและลูกค้ารําลึกถึงสินค้าได้ การสร้างแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างโลโก้ ชื่อสินค้า 

 File size : 0.465 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(778)
กลยุทธ์การตลาดบางครังก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เจ้าของธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเทศกาลหรือเหตุการณ์ต่างๆในรอบปีมาปรับให้เข้ากับการส่งเสริมการขาย

 File size : 0.208 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(890)
โปรโมชั่น ( PROMOTION) คืออะไร ก็คือส่วนหนึ่งที่นักการตลาดสามารถพึ่งพาได้เสมอ โดยเฉพาะในช่ วงที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 File size : 0.396 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,104)
ธุรกิจค้าขายนับเป็นธุรกิจยอดนิยมที่ดึงดูดความสนใจนักธุรกิจหน้าใหม่ๆให้มาลงทุน โดยเฉพาะคนที่ต้องการมีอาชีพอิสระเป็นเจ้านายตัวเอง

 File size : 0.397 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(781)
สโลแกนนั้นมีความจําเป็นมากแค่ไหน ผู้ประกอบธุรกิจหลายๆ คนอาจเกิดข้อสงสัยนี้ขึ้น แต่หารู้ไม่ว่าสโลแกนดีๆเพียงแค่สโลแกนเดียวนั้น

 File size : 0.24 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(934)
นอกจากการจัดโปรโมชนดีๆ เพื่อช่วยดึงดูดใจลูกค้า ให้เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว กลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คงไม่พ้นเรื่องของการสร้างความภักดีในตราสินค้า

 File size : 0.72 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(913)
หากเราจะพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นหลักในการดําเนินทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้
 File size : 0.281 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,707)
ก่อนที่เราจะมาศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภค เราควรมารู้จักกันก่อนว่าคําว่า “ผู้บริโภค” และ “พฤติกรรม” นั้นคืออะไร 
 File size : 0.321 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(792)
กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และประเภทของวัสดุที่ใช้ เพื่อนําไปใช้กับสินค้าที่พัฒนาใหม่ 
 File size : 0.165 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(818)
การจะประกอบธุรกิจ เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่คุณจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ เรื่อง ภาษี ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามที 
 File size : 0.406 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(774)
สําหรับใครที่กําลังจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการSMEs เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของกฎหมายธุรกิจ 

 File size : 0.319 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,076)
เรื่องของการจ่ายภาษีนั้น เชื่อว่าน่าจะเป็นภาระหนักอันดับต้น ๆ ของผู้ประกอบการ SMEs ทุกราย เพราะไม่ว่าจะขยับตัวผันไปจับธุรกิจในด้านไหนก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีตรงนี้ออกไปได้
 File size : 0.467 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(756)
เมื่อดําเนินกิจการมาได้อย่างราบรื่น และมีแนวโน้มที่ส่งสัญญาณแล้วว่าจะไปได้สวยก็เดิม นั้นหมายความว่าคงได้เวลาต้องขยายกิจการ

 File size : 0.264 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(752)
คําว่า “นวัตกรรม” (Innovation) ฟังดูเป็นคําที่ดูดีดูเลิศหรูอลังการ และดูอะไรที่ไกลเกินเอื้อมสําหรับบางคน อันที่จริงแล้วความคิดแบบนี้ก็ถูกครึ่งหนึ่ง
 File size : 0.487 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(854)
ปัจจุบันนี้แบบจะทุกองค์กรและภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศอย่างหน่วยงานทหาร 

 File size : 0.401 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(752)
เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมรองรับสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
 File size : 0.209 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(754)
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต แม้ว่าผู้ประกอบการ SMEs ต้องรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับวิกฤตนั้นอย่างรอบด้านแต่ผู้ประกอบการก็ต้องไม่ลืมด้วยว่ายังคงต้องบริหารงานให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อไปด้วย
 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(756)
การทํางานเป็นทีม หรือ Teamwork มีความสําคัญในทุกองค์กรและเป็นสิ่งจําเป็น 
 File size : 0.343 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,079)
ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น แนวคิดด้านงานบริหารบุคคลจึงจําเป็นต้องขยาย

 File size : 0.319 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(758)
แผนกหนึ่งในองค์กร หรือ บริษัททุกบริษัทที่มีความสําคัญไม่น้อย แต่หลาย ๆ คนมองข้ามก็คือ ฝ่ายบุคคลหรือถ้าจะเรียกให้เต็ม ๆ 

 File size : 0.26 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(760)
เมื่อโลกก้าวเข้าสู้ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว Internet การสื่อสารไร้สายได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ย่อโลกให้เล็กลง

 File size : 0.402 MB.
 Type : pdf
08-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(797)