หน้าดาวน์โหลด   SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Servi...   ธุรกิจซ่อมบำรุง 
3.5K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เริ่มจากในเรื่องของราคา (Price) บริษัทฯ จะไม่เน้นในเรื่องของการตัดราคา หรือลด แลก แจก แถม โดยจะขายตามราคามาตรฐานที่ทางมาสด้าสํานักงานใหญ่ตังมาให้แต่จะ เพิ่มมูลค่า
 File size : 0.204 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(879)
ธุรกิจซ่อมบํารุงเป็นธุรกิจขั้นพื้นฐานที่สามารถกระจายตัวต่อยอดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลายอุ ตสาหกรรมเช่น ธุรกิจซ่อมบํารุงในอุตสาหกรรมการผลิต 
 File size : 0.436 MB.
 Type : pdf
07-11-2560สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(806)