หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (98 ไฟล์)
6.0K
ค้นหาไฟล์ Read more
เกณฑ์การขอเครื่องหมาย Verified (4 ไฟล์)
สรุปหลักเกณฑ์การออกเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Silver , Gold และ Platinum
เกณฑ์การขอเครื่องหมาย Registered (3 ไฟล์)
หลักเกณฑ์การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD Registered
ระเบียบ-กฏหมาย (7 ไฟล์)
ขั้นตอนการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (9 ไฟล์)
วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce Website)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (7 ไฟล์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
สมาคมการค้า หอการค้า (7 ไฟล์)
สมาคมการค้า หอการค้า
บริษัทมหาชนจำกัด (33 ไฟล์)
บริษัทมหาชนจำกัด
บริษัทจำกัด (17 ไฟล์)
บริษัทจำกัด
ทะเบียนพาณิชย์ (11 ไฟล์)
ทะเบียนพาณิชย์