หน้าดาวน์โหลด   สถานการณ์โควิด19 (COVID-19) (26 ไฟล์)
842
ค้นหาไฟล์ Read more
พื้นหลัง Virtual Background สำหรับ Zoom (3 ไฟล์)
แจกฟรี! ภาพพื้นหลังไอเดียแจ่มๆ เปิดประสบการณ์ Video Conference ใน Zoom
เอกสาร หนังสือ คู่มือ  (17 ไฟล์)
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
รวมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ (6 ไฟล์)
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ