หน้าดาวน์โหลด   สถานการณ์โควิด19 (COVID-19)   รวมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
2.6K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
MEA ชี้แจงการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
 File size : 0.587 MB.
 Type : pdf
08-04-2563การไฟฟ้านครหลวง
(740)
การพักชำระเงินต้น (ชำระแต่ดอกเบี้ย) ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือน
 File size : 1.578 MB.
 Type : pdf
08-04-2563 ไม่ระบุ
(757)
การประปานครหลวง ขานรับ มติ ครม. ลดค่าน้ำและคืนเงินประกันมิเตอร์ พร้อมให้โรงแรมผ่อนชำระค่าน้ำ 6 เดือนช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19
 File size : 0.241 MB.
 Type : pdf
08-04-2563การประปานครหลวง
(739)
มาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ2 สรรพากรห่วงใยลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ
 File size : 0.709 MB.
 Type : pdf
08-04-2563กรมสรรพากร
(761)
มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัย
 File size : 1.22 MB.
 Type : pdf
08-04-2563สำนักงานประกันสังคม
(761)
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 File size : 8.68 MB.
 Type : pdf
08-04-2563 ไม่ระบุ
(816)