หน้าดาวน์โหลด   สถานการณ์โควิด19 (COVID-19)   พื้นหลัง Virtual Background สำหรับ Zoom 
1.8K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Background Zoom TFC แบบที่ 1
 File size : 0.83 MB.
 Type : jpg
21-05-2563ThaiFranchiseCenter
(746)
Background Zoom TFC แบที่ 2
 File size : 0.486 MB.
 Type : jpg
21-05-2563ThaiFranchiseCenter
(740)
Background Zoom TFC แบที่ 3
 File size : 0.534 MB.
 Type : jpg
21-05-2563ThaiFranchiseCenter
(748)