ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
14K
90
406
สตาร์แมท จินตคณิต
(STAR MATHS JINTAKANIT)
สตาร์แมท จินตคณิต แฟรนไชส์โรงเรียนกวดวิชา ก่อตั้งโดย คุณณฐพัชร์ หอมหวล เปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2554 และเริ่มขายแฟรนไชส์ในปี พ.ศ.2562 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์จากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2564 ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ 1. ลพบุรี 2.สระบุรี 3.พานทอง(ชลบุรี) 4.ขอนแก่น 5.อุดรธานี 6.เชียงราย 7.สาขาแพร่ ซึ่งจะเปิดให้บริการเดือน ต.ค. 65 

สตาร์แมท เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยคนไทยเหมาะกับเด็กไทย โดยตลอดช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี ทีมงานวิชาการได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ถือได้ว่าเป็น จินตคณิตแนวใหม่อย่างแท้จริง เน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรคณิตคิดวิเคราะห์ และภาษาไทย สำหรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1-ป.6 
20,000 บาท ต่อเดือน
เริ่มต้นจาก คุณณฐพัชร์ หอมหวล คุณแม่ที่มีบุตรชายในวัยเด็ก จึงอยากปลูกฝังให้ลูกรักคณิตศาสตร์ และชอบบรรยากาศการเรียน จึงมองหาหลักสูตรที่เหมาะแก่การพัฒนา และไปต่อยอดแขนงอื่น ๆ ได้ จึงมาลงตัวที่จินตคณิต เพราคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และเข้าใจในทุกสรรพสิ่ง ทำให้เราคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน ช่างสังเกต รู้จักการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ ต่อไป 

เปิดกิจการโรงเรียนครั้งแรก เดือนเม.ย. 2554 ที่จังหวัดลพบุรี ได้คัดเลือกบุคลากรที่มาร่วมงาน และฝึกอบรมก่อนการสอน จนได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยจำนวนผู้เรียนเต็มทุกคอร์ส เรามุ่งเน้นให้เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุขและได้ความรู้ในสิ่งที่เรียน ต่อมาในปี 2561 ได้เปิดสาขาเพิ่มที่สระบุรี ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเช่นกัน และในปลายปี 2562 จึงเริ่มเปิดขายแฟรนไชส์ จนถึงปัจจุบัน เรามีสาขารวมทั้งสิ้น 7 สาขา แม้ในยามวิกฤตช่วงโควิด กิจการของเราทุกสาขาได้ปรับมาสอนคอร์สออนไลน์แทน ทำให้ทุกสาขาผ่านพ้นมาได้ด้วยดี
เป็นกิจการการศึกษา เน้นขายแฟรนไชส์ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากบริษัทเท่านั้น
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
2 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา ลพบุรี
 2. สาขา สระบุรี 
แฟรนไชส์ซี่
5 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาพานทอง(ชลบุรี)
 2. สาขาขอนแก่น
 3. สาขาเชียงราย 
 4. สาขาแพร่ 
รวมสาขาทั้งหมด7 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
25541--1
25611--1เพิ่มขึ้น 0%
2563-3-3เพิ่มขึ้น 200%
2564-1-1ลดลง 67%
2565-1-1เพิ่มขึ้น 0%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 54% | กราฟ
เซต A จินตคณิต 150,000 บาท
 1. อบรมผู้ประกอบการพร้อมครูผู้สอนรวม 3 ท่าน พร้อมให้คำแนะนำตลอดสัญญา
 2. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา พร้อมระบบจัดการออนไลน์
 3. ให้แบบเรียนจินตคณิตชุดเริ่มต้นสอน 30 เล่ม พร้อมคู่มือสอน
 4. เสื้อครู 5 ตัว
 5. นาฬิกาจับเวลา 20 เรือน
 6. โบชัวร์ 500 ใบ
 7. กระเป๋าเป้สตาร์แมท 10 ใบ
 8. ต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี
 9. ค่า Royalties fee 5%
 10. ให้ป้ายโลโก้พลาสวูดสำหรับติดตั้งด้านหน้า 1 ชุด
เซต B จินตคณิต จูเนียร์แมท ภาษาไทย คณิตคิดวิเคราะห์ แถมฟรี ทดลองวิทยาศาสตร์ 350,000 บาท
 1. ให้พื้นที่สิทธิ์ 1 อำเภอต่อ 1 สาขา
 2. อบรมผู้ประกอบการพร้อมครูผู้สอนรวม 4 ท่าน พร้อมให้คำแนะนำตลอดสัญญา
 3. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา พร้อมระบบจัดการออนไลน์
 4. ให้แบบเรียนจินตคณิตชุดเริ่มต้นสอน 60 เล่ม พร้อมคู่มือสอน
 5. ให้แบบเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 ชุด
 6. ให้ไฟล์จูเนียร์แมท ภาษาไทย ทดลองวิทยาศาสตร์
 7. เสื้อครู 10 ตัว
 8. ลูกคิดใหญ่สำหรับสอน 1 ราง และสำหรับเรียน 20 ราง
 9. นาฬิกาจับเวลา 30 เรือน
 10. โบชัวร์ 1,000 ใบ
 11. กระเป๋าเป้สตาร์แมท 20 ใบ
 12. ต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี
 13. ให้ป้ายโลโก้พลาสวูดสำหรับติดตั้งด้านหน้า 1 ชุด
 14. ให้สื่อการสอนคณิตศาสตร์ Math Balance 1 ชุด
 15. ให้สื่อการสอนชุดการเชื่อมโยงตัวเลขฐานสิบ 1 ชุด
 16. ให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 50×65 cm. จำนวน 2 ชุด
 1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 2. มีใจรักในการศึกษา
 3. มีเงินลงทุนเริ่มต้น 300,000 บาท
 4. มีเวลาบริหารสาขาเต็มตัว
 5. มีทำเลที่ดี
    เซต A จินตคณิต 150,000 บาท
    1. อบรมผู้ประกอบการพร้อมครูผู้สอนรวม 3 ท่าน พร้อมให้คำแนะนำตลอดสัญญา
    2. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา พร้อมระบบจัดการออนไลน์
    3. ให้แบบเรียนจินตคณิตชุดเริ่มต้นสอน 30 เล่ม พร้อมคู่มือสอน
    4. เสื้อครู 5 ตัว
    5. นาฬิกาจับเวลา 20 เรือน
    6. โบชัวร์ 500 ใบ
    7. กระเป๋าเป้สตาร์แมท 10 ใบ
    8. ต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี
    9. ค่า Royalties fee 5%
    10. ให้ป้ายโลโก้พลาสวูดสำหรับติดตั้งด้านหน้า 1 ชุด
    เซต B จินตคณิต จูเนียร์แมท ภาษาไทย คณิตคิดวิเคราะห์ แถมฟรี ทดลองวิทยาศาสตร์ 350,000 บาท
    1. ให้พื้นที่สิทธิ์ 1 อำเภอต่อ 1 สาขา
    2. อบรมผู้ประกอบการพร้อมครูผู้สอนรวม 4 ท่าน พร้อมให้คำแนะนำตลอดสัญญา
    3. ให้เอกสารบริหารจัดการภายในสาขา พร้อมระบบจัดการออนไลน์
    4. ให้แบบเรียนจินตคณิตชุดเริ่มต้นสอน 60 เล่ม พร้อมคู่มือสอน
    5. ให้แบบเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 ชุด
    6. ให้ไฟล์จูเนียร์แมท ภาษาไทย ทดลองวิทยาศาสตร์
    7. เสื้อครู 10 ตัว
    8. ลูกคิดใหญ่สำหรับสอน 1 ราง และสำหรับเรียน 20 ราง
    9. นาฬิกาจับเวลา 30 เรือน
    10. โบชัวร์ 1,000 ใบ
    11. กระเป๋าเป้สตาร์แมท 20 ใบ
    12. ต่ออายุสัญญาทุก 5 ปี
    13. ให้ป้ายโลโก้พลาสวูดสำหรับติดตั้งด้านหน้า 1 ชุด
    14. ให้สื่อการสอนคณิตศาสตร์ Math Balance 1 ชุด
    15. ให้สื่อการสอนชุดการเชื่อมโยงตัวเลขฐานสิบ 1 ชุด
    16. ให้บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 50×65 cm. จำนวน 2 ชุด
    17. ค่า Royalties fee 5%
    จุดเด่น
    1. หลักสูตรจินตคณิตสตาร์แมท เน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดแทรกเชาวน์คณิต และโจทย์ปัญหา
    2. เรียนจบในระยะสั้น 2-3 ปี
    3. ลงทุนไม่สูง คืนทุนเร็ว
    4. หลักสูตรสามารถสอนสด และออนไลน์ได้
    5. มีการช่วยเหลือสาขาทำการตลาด
    6. มีหลายหลักสูตรให้เลือกลงทุน
    ข้อมูลรายละเอียด
    ชื่อบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์แมท จินตคณิต
    ชื่อผู้บริหารคณณฐพัชร์ หอมหวล
    ชื่อผู้ติดต่อคณณฐพัชร์ หอมหวล
    ที่อยู่
    37 ซ.ศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
    มือถือ094-5464745
    โทรศัพท์036-413299
    อีเมล์starmaths2018@gmail.com
    เว็บไซต์www.star-maths.com
    LINE 
    เพิ่มเพื่อน
    Instagram 
    starmaths.center
    Twitter 
    twitter.com/StarmathsC
    Facebook 
    bit.ly/2F3IWoi
    ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 
    |
    รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สตาร์แมท จินตคณิต
    ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
    1. กาญจนาxxx 08285xxx emaynxxx
    2. สุธรรม สิทxxx 06211xxx tinswxxx
    3. Pookxxx 08130xxx hussaxxx
    4. ปุ๊กxxx 08130xxx hussaxxx
    5. ณัชชา พิสิxxx 06446xxx Panprxxx
    ข้อมูล รายละเอียด
    โหวตแฟรนไชส์
    ระดับความนิยม
    ผลโหวตรวม406 คะแนน
    มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 14,400 ครั้ง
    มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 90 คน
    สตาร์แมท จินตคณ
    กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
    แฟรนไชส์น่าซื้อ
    ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
    No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
     เพิ่มเพื่อน
    Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.