2.7K
 29 มกราคม 2564 
สุดยอดธุรกิจปี 2564! “สตาร์แมท” พัฒนาหลักสูตรใหม่! ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วประเทศ
 

ต้องยอมรับว่าในปี 2563 วงการการศึกษาต้องมีการปรับตัวมากขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 โรงเรียนส่วนใหญ่ปิดเทอมนานกว่าปกติ และตั้งแต่ปลายปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงเดือนมกราคม 2564 ที่เราเจอการระบาดระลอกใหม่ ทำให้โรงเรียนต้องปิดไปกว่า 1 เดือน พ่อแม่ผู้ปกครองต่างเป็นกังวลในเรื่องการศึกษาของลูกที่กลัวจะได้รับความรู้ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ “ธุรกิจการศึกษา” จึงเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจ
 

ซึ่ง www.ThaiFranchiseCenter.com มองว่าการลงทุนในแฟรนไชส์การศึกษา ยังมีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง โดยผู้สนใจลงทุนต้องเลือกแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และที่สำคัญต้องเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและมีการส่งเสริมดูแลผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

โดย “สตาร์แมท” ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 11 ปีการันตีความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ที่พิสูจน์จากผู้เรียนจำนวนมาก ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID 19 ที่ผ่านมาก็ยังขยายสาขาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เราจึงยกให้ “สตาร์แมท” เป็นสุดยอดธุรกิจ สุดยอดแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนอย่างยิ่ง
 
สตาร์แมท เน้นคุณภาพผู้เรียน ไม่เน้นปริมาณ
 

สิ่งที่เด่นชัดในความเป็น “สตาร์แมท” คือนักเรียนทุกคนต้องมีคุณภาพ ยกตัวอย่างหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เน้นการสอนแบบจินตคณิต ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรที่เห็นได้ทั่วไปแต่ของ “สตาร์แมท” แตกต่างเพราะการสอนของที่นี่ไม่ใช่แค่การท่องจำ และไม่ได้มีแค่บวกลบคูณหาร แต่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์โจทย์ โดยเสริมเรื่องของเชาวน์คณิต เงิน และการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยอาศัยหลักการจินตภาพในการตีความ

ทำให้เด็กสนุกและผู้ปกครองหมดกังวลเรื่องที่ลูกสับสนวิธีคิดปกติกับวิธีคิดจินตคณิต เพราะสตาร์แมทมีวิธีแก้ปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคล เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนประจำวันได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากขึ้น จึงเป็นหลักสูตรที่พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นประสิทธิภาพของผู้เรียนเป็นอย่างดี และมีผู้เรียนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนกับสตาร์แมท
 
เปิด 2 หลักสูตรใหม่ “ภาษาอังกฤษ” และ “Coding”
 

แต่เดิมหลักสูตรของสตาร์แมทที่เรารู้จักกันดีคือ หลักสูตรจินตคณิต จูเนียร์แมท ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ล่าสุด สตาร์แมทได้เปิด 2 หลักสูตรใหม่ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของยุคสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดย 2 หลักสูตรใหม่ได้แก่
 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ มาตรฐานสิงคโปร์ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อและตัวละครที่สนุกสนานสำหรับเด็กวัย 3-12 ปี 
 2. หลักสูตรเขียนโค้ดสำหรับเด็ก (Coding) สำหรับเด็กอายุ 4-8 ปี

โดยเฉพาะ Coding ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่ และสตาร์แมทก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของหลักสูตรนี้จึงได้เพิ่มเติมเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนและผู้ลงทุนมากขึ้น
 
7 จุดเด่นของหลักสูตรสตาร์แมท ลงทุนแล้วดีจริง!
 

ปัจจัยในการเลือกแฟรนไชส์การศึกษามาลงทุน เราต้องมองจุดเด่นของแฟรนไชส์ที่ต้องการให้ชัดเจน ยิ่งมีจุดเด่นมาก ยิ่งส่งเสริมผู้ลงทุนมาก และมีเนื้อหาที่พร้อมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดี จะเป็นโอกาสำคัญที่ทำให้การลงทุนของเราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยสตาร์แมทมีจุดเด่นที่น่าสนใจ 7 ประการด้วยกัน คือ
 1. จินตคณิตเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงล่าสุดสอดคล้องกับแกนกลางเพิ่มเติมเรื่องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและมีเทคนิคแก้ไขปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคล
 2. มีหลักสูตรจูเนียร์แมท สำหรับเด็กเล็ก ที่มีวิธีการสอนสนุกสนานเรียนรู้ผ่านสื่อและเกมส์
 3. หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการอ่าน-เขียน และแก้ไขความบกพร่องทางการอ่าน-เขียน แบบเห็นผล ปูพื้นฐานสู่การเรียนหลักภาษาไทยในระดับชั้นที่สูงขึ้น
 4. หลักสูตรภาษาอังกฤษจากสิงคโปร์ เรียนรู้ผ่านตัวละครที่สนุกสนานและมีสื่อการสอนที่ทันสมัย
 5. การทดลองวิทยาศาสตร์มากกว่า 100 เรื่องที่จะทำให้เด็กๆสนุกสนานพร้อมได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากครูผู้สอน
 6. หลักสูตร Coding สำหรับเด็กวัย 4 ปีขึ้นไปเรียนรู้การ Coding ผ่านหุ่นยนต์
 7. มีทีมการตลาดที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกปัญหา เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
สตาร์แมท “จัดโปรโมชั่น” เลือกลดราคาแพคเกจ 5% หรือผ่อนชำระค่าแฟรนไชส์
 
สตาร์แมทมีการลงทุนให้เลือก 4 แบบคือ 

 1. หลักสูตรจินตคณิต ราคาลงทุน 130,000 บาท
 2. หลักสูตรจินตคณิต + หลักสูตร Junior Maths ราคาลงทุน 200,000 บาท
 3. หลักสูตรจินตคณิต + หลักสูตร Junior Maths + หลักสูตรภาษาไทย ราคาลงทุน 250,000 บาท
 4. หลักสูตรจินตคณิต + หลักสูตร Junior Maths + หลักสูตรภาษาไทย + หลักสูตรภาษาอังกฤษ + Coding for kid (ฟรีทดลองวิทยาศาสตร์) ราคาลงทุน 330,000 บาท
และเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายขึ้นจึงได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลด 5% ทุกแพคเกจ (เซ็นสัญญาภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564) หรือสามารถเลือก “ผ่อนชำระค่าแฟรนไชส์ ได้ 2 งวด” เรียกว่าพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่อยากมีธุรกิจการศึกษาให้สามารถลงทุนได้สะดวกมากขึ้น

 
โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือสิทธิ1 อำเภอ 1 สาขาเพื่อให้บริหารจัดการโดยไม่มีการทับซ้อน เพิ่มโอกาสในการทำกำไรทางธุรกิจได้มากขึ้น และยังสนับสนุนด้านการอบรมบุคลากร , ส่งเสริมด้านการตลาด , สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์สำคัญต่างๆ โดยหลักสูตรของสตาร์แมทพัฒนามาจากการเรียนการสอนจริงและประสบความสำเร็จทุกรุ่น เหมาะกับผู้ปกครองที่กำลังมองหาหลักสูตรดีๆให้ลูกเพื่อไปต่อยอดในการเรียนอย่างยั่งยืน ในส่วนของการลงทุนถือว่าคุ้มค่าที่สุด และได้หลักสูตรที่ดีที่สุด บวกกับการบริหารจัดการที่ดี และมีทีมงานที่มีประสบการณ์มีความจริงใจคอยสนับสนุน จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้โดยง่าย 
 
ปี 2563 ขยายสาขาเพิ่ม 3 แห่ง ตั้งเป้าปี 2564 ขยายสาขาทั่วประเทศมากขึ้น
 

อัตราการเติบโตของ “สตาร์แมท” ถือว่าสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2563 ที่ผ่านมาขยายสาขาเพิ่ม 3 แห่งคือ
 1. สตาร์แมท สาขาอุดรธานี
 2. สตาร์แมท สาขาขอนแก่น
 3. สตาร์แมท สาขาชลบุรี (อ.พานทอง) 
โดยตั้งเป้าในปี 2564 จะขยายสาขาเพิ่มอีกหลายแห่งและที่กำลังจะทำการเปิดตัวในเร็วๆนี้ คือสตาร์แมทสาขาเชียงราย และสตาร์แมทสาขานครปฐม ถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์สายการศึกษาที่มุ่งมั่นและพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง และทำให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนจำนวนมาก
 

และนี่คือสุดยอดแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับการลงทุนในยุคนี้ ด้วยทีมงานคุณภาพ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีการส่งเสริมการตลาด และช่วยเหลือผู้ลงทุนทุกคนเป็นอย่างดี เชื่อมั่นได้ว่าการลงทุนกับสตาร์แมทจะกลายเป็นสุดยอดธุรกิจที่โตวันโตคืนและมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
สนใจลงทุนแฟรนไชส์สตาร์แมท จินตคณิต โทร. 089-8306420 , 036-413299
 
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

บิวตี้เซนเตอร์ (บีโค้)

 แฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอาง BCO (Beauty Center Online) BCO คือแฟรนไชส์ออนไลน์ขายครื่องสำอางความสวยงามทุกชนิด เช่น  เค..

ไอดูโฟร์ไอเดีย

ไอดูโฟร์ไอเดีย (IDO4IDEA) ผู้นำอันดับ 1 เครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุและตลอดจนนำเข้าจัดจำหน่ายวัสดุสำหรับงานพิมพ์ภาพต่าง ๆ ครบวงจร พร้อมท..