ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มบริการ
15K
68
345
เบสท์ เอ็กซ์เพรส
(BEST Express (Thailand))
BEST Express เป็นธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนที่นำโมเดลและเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนเข้ามายังประเทศไทยในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ 100% ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุในแต่ละพื้นที่โดยคนท้องถิ่น 

เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการในพื้นที่เปิดแฟรนไชส์ ควบคุมดูแลทั้งขารับและขากระจาย การันตีด้วย 3 รางวัลคุณภาพในปี 2564 ปัจจุบันเบสท์ เอ็กซ์เพรสมีเครือข่ายสาขากว่า 1,000 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และมีแผนขยายสาขาเป็น 2,000 สาขา ภายในปี 2565 
1,000,000 - 1,500,000 บาท
200,000 บาท ต่อเดือน
3 เดือน - 1 ปี
BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ 100% และมีเจ้าของแฟรนไชส์ในพื้นที่บริหารงานแบบ 100% เจ้าเดียวในประเทศไทย เติบโตก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 อย่างแข็งแกร่ง กับปีแห่งการคว้า 3 รางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์แห่งปี 2564” และการพัฒนาเทคโนโลยีการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 

โดยปัจจุบัน BEST Express มีศูนย์บริการสาขาทั้งหมด 1,000 สาขา ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ และยังมีเครือข่ายเบสท์ขยายครอบคลุม 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และกัมพูชา 

ด้วยความแข็งแกร่งของแฟรนไชส์และความเชี่ยวชาญชำนาญพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารจัดการเป็นเลิศ ทำให้ธุรกิจ BEST Express แบรนด์ขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เติบโตแบบก้าวกระโดดติดอันดับหนึ่งในห้าแบรนด์ขนส่งพัสดุด่วนแถวหน้าของประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี

โดย “แผนการพัฒนา” แฟรนไชส์ของเบสท์ เอ็กซ์เพรส แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

แผนพัฒนาระยะต้น: ควบคุมต้นทุนควบคู่ไปกับคุณภาพการบริการที่ดี / ควบคุมต้นทุนขากระจาย (IB) และเพิ่มปริมาณพัสดุขารับ (OB) เพื่อเพิ่มผลกำไร พัฒนาการบริการในแต่ละด้านให้ดี เพื่อให้เกิดผลกำไรที่มากขึ้น ทั้งการบริการจัดส่งพัสดุชิ้นใหญ่ การกระจายพัสดุ และการส่งพัสดุข้ามพรมแดน (Cross Border) 

แผนพัฒนาระยะกลาง: เนื่องจากการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลต่อการขับเคลื่อนและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ หากแฟรนไชส์พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ จะสามารถสร้างผลกำไรได้ดียิ่งขึ้น

แผนพัฒนาระยะยาว: สร้างบริการโลจิสติกส์และระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ในระดับภูมิภาค เพื่อรวมความต้องการของผู้ให้บริการและลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเติบโตและพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกัน (เช่น ให้บริการอีคอมเมิร์ซ โรงงานอุตสาหกรรม ส่งพัสดุข้ามพรมแดน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ กลุ่ม ทั้งลูกค้า B2B, BSC, และ B2B2C อาทิ
 • บริการ “BEST Tracking Alert” บริการแจ้งเตือนสถานะพัสดุอัตโนมัติผ่าน LINE Official Account เป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุอัตโนมัติได้แบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
 • บริการ “BEST Big Parcel” ส่งพัสดุขนานใหญ่ได้ปริมาตรสูงสุดถึง 300 กิโลกรัม และสามารถใช้บริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน ฟรี!แบบไม่มีขั้นต่ำ
 • บริการ BEST Cross Border ส่งพัสดุข้ามประเทศ ไทย-มาเลเซีย และ ไทย-จีน โดยในปี 2565 มีแผนขยายไปยังประเทศเวียดนาม ลาว สิงคโปร์ และประเทศในทวีปอเมริการ และยุโรป
 • ร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชรายใหญ่จากจีน (Taobao APP และ SHEIN) เปิดบริการขนส่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ส่งตรงจากจีนมาไทยภายใน 7 – 10 วัน
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
30 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขากรุงเทพ (บางจาก)
 2. สาขากรุงเทพ (คลองเตย)
 3. สาขากรุงเทพ (ยานนาวา)
 4. สาขากรุงเทพ (หัวหมาก)
 5. สาขากรุงเทพ (บางกอกใหญ่)
 6. สาขากรุงเทพ (หนองจอก)
 7. สาขากรุงเทพ (หลักสี่)
 8. สาขากรุงเทพ (ประเวศ)
 9. สาขากรุงเทพ (หัวหมาก)
 10. สาขาปทุมธานี (หนองเสือ)
 11. สาขาปทุมธานี (คลองหลวง)
 12. สาขาปทุมธานี (ลำลูกกา)
 13. สาขาสมุทรปราการ
 14. สาขาสระบุรี
 15. สาขาอยุธยา (ท่าเรือ)
 16. สาขานครนายก
 17. สาขาอ่างทอง
 18. สาขาจันทบุรี (ท่าใหม่)
 19. สาขาจันทบุรี (แหลมสิงห์)
 20. สาขาชลบุรี (บ่อทอง)
 21. สาขาระยอง
 22. สาขาฉะเชิงเทรา
 23. สาขากาญจนบุรี
 24. สาขาสมุทรสงคราม
 25. สาขาราชบุรี
 26. สาขาน่าน 
 27. สาขาตาก (แม่สอด)
 28. สาขานครศรีธรรมราช 
 29. สาขาพัทลุง 
 30. สาขาชุมพร 
แฟรนไชส์ซี่
1,000 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด1,030 สาขา
เบสท์ เอ็กซ์เพรส ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ 100% โดยมีเจ้าของธุรกิจเป็นคนในพื้นที่ และมีศูนย์บริการสาขาที่เปิดให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งรูปแบบแฟรนไชส์ออกเป็น 4 ประเภท คือ แฟรนไชส์หลัก (First-FS) แฟรนไชส์รอง (Sub-FS) หน้าร้านรับพัสดุ(Shop) และ จุดรับพัสดุ (Drop Point)

แฟรนไชส์หลักของเบสท์ เอ็กเพรส จะมีหน้าที่ “รับและกระจายพัสดุ” เพื่อดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะได้ % กำไรทั้งจากขารับและขากระจาย มีสิทธิในการขยายสาขาของตัวเอง (แฟรนไชส์รอง หน้าร้านรับพัสดุ และ จุดรับพัสดุ) โดยดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้การดูแลของเบสท์สำนักงานใหญ่ ซึ่งจะให้กรรมสิทธิ์แฟรนไชส์ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อบริหารการบริการรับ-ส่งพัสดุ รวมถึงได้รับการบริการทั้งด้านระบบปฏิบัติการ การฝึกอบรม และศูนย์กระจายสินค้าจากเบสท์สำนักงานใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วไทย 

แฟรนไชส์รอง จะมีสิทธิในพื้นที่ และสิทธิการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของแฟรนไชส์หลักในพื้นที่ โดยแฟรนไชส์รองจะมีหน้าที่ในการ “รับและกระจายพัสดุ” และมีโกดังสำหรับคัดแยกพัสดุเหมือนแฟรนไชส์หลัก แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่น้อยกว่าแฟรนไชส์หลัก 
คุณสมบัติผู้ที่สนใจร่วมลงทุนเป็นแฟรนไชส์หลักกับเบสท์ เอ็กซ์เพรส
 • จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและต้องมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • สาขามีขนาดพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ 100-1000 ตารางเมตร และมีโกดังคัดแยกพัสดุ
 • ค่าเข้าร่วมสมาชิก หรือค่าแฟรนไชส์ แบ่งเป็น 3 ส่วน
  • ค่าแฟรนไชส์: ค่าแรกเข้า จ่ายครั้งเดียว
  • ค่าประกันความเสี่ยง: มีการตรวจสอบ ค้ำประกัน การันตี และเงินมัดจำ ทางบริษัทจะคืนให้หลังยกเลิกสัญญา
  • ค่าประกันตกแต่งร้าน: แต่งร้านเบสท์ 1 ช็อป และซื้อ/เช่ารถอย่างน้อย 2 คันตามมาตรฐานบริษัท คืนเงินให้หลังผ่านการตรวจสอบว่าผ่านตามมาตรฐานการตกแต่งของเบสท์แล้ว
 • มีทักษะในการจัดการบริหารธุรกิจและพนักงาน ทักษะการบริหารต้นทุน ทักษะการขายและการตลาด
 • สามารถบริหารงานได้ทันกับอัตราการเติบโตของพัสดุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดทุกข้อ พร้อมเรียนรู้ระบบการทำงาน และการบริการตามมาตรฐานของเบสท์ เอ็กซ์เพรส 
 • ลงทุนเป็นแฟรนไชส์หลัก (First Franchise) และแฟรนไชส์รอง (Sub Franchise) จะได้รับเปอร์เซ็นต์ทั้งขารับและขาส่ง: เพราะไม่ว่าจะอยู่ฝั่งรับพัสดุ หรือจัดส่งพัสดุ BEST Express ก็ให้เปอร์เซ็นต์ทั้งสองทาง ต่างจากที่อื่นที่ให้แค่ฝั่งรับพัสดุอย่างเดียว
 • BEST Express ให้กรรมสิทธิ์การขายแฟรนไชส์ในพื้นที่ที่ดูแล: หากมีผู้สนใจต้องการเปิด Shop (หน้าร้านรับพัสดุ) หรือ Drop Point (จุดรับพัสดุ) ในพื้นที่ที่แฟรนไชส์หลักดูแลอยู่
 • ตัวแทน BEST Express เติบโตในระยะยาวตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี: โดยระยะเวลาการเติบโตขึ้นอยู่กับทักษะหลายด้าน คือ ประสบการณ์บริหารงานและการจัดการ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การเอาตัวรอดทันต่อกระแสตลาดอีคอมเมิร์ช และการทุ่มเทให้เวลากับธุรกิจ
 • เครือข่ายนักลงทุน พร้อมพัฒนาธุรกิจ: โอกาสร่วมงานกับเครือข่ายนักลงทุน ช่วยพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ครอบคลุมทั้งไทย จีน และประเทศอื่น ๆ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • สนับสนุนด้านการฝึกอบรมธุรกิจ: หากมีโอกาสได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับ BEST Express แฟรนไชส์ เราให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ลงทุนเป็นแฟรนไชส์หลัก และแฟรนไชส์รองกับ BEST Express มีระยะเวลาการคืนทุนโดยประมาณอยู่ที่ 3 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับทักษะหลายด้าน เช่น ประสบการณ์บริหารงานและการจัดการ การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การเอาตัวรอดทันต่อกระแสตลาดอีคอมเมิร์ช และการทุ่มเทให้เวลากับการทำธุรกิจ

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายฟัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
ที่อยู่
825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้น 12A ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
มือถือ
094xxx
อีเมล์
 besxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  เบสท์ เอ็กซ์เพรส
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ไอซ์xxx 08426xxx iceloxxx
2. โสรัจ พรพัxxx 08997xxx sorajxxx
3. ณัฐธยาน์xxx 09851xxx yymn1xxx
4. ไมค์xxx 09385xxx im59.xxx
5. จิตพลxxx 09019xxx pppn2xxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม345 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 14,974 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 68 คน
เบสท์ เอ็กซ์เพร
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ