หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร   พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 
8.8K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
โหลดฟรีเอกสารเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

 File size : 25.811 MB.
 Type : rar
19-10-2559sendspace.com
(962)
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย Merit-making ceremony at Amarin Winitchai Throne Hall 

 File size : 8.517 MB.
 Type : zip
19-10-2559palaces.thai.net
(935)
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม Merit-making in dedication to past kings, HM the King receives a tribute from well-wishers at Ananta Samakhom Throne Hall 

 File size : 21.769 MB.
 Type : zip
19-10-2559palaces.thai.net
(952)
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย Bestowing titles to senior monks Passing of consecrated candles as a blessing to HM the King at Amarin Winitchai Throne Hall 
 

 File size : 18.251 MB.
 Type : zip
19-10-2559palaces.thai.net
(907)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม Foreign monarchs and royal representatives pay tribute to HM the King at Ananta Samakhom Throne Hall 
 

 File size : 25.057 MB.
 Type : zip
19-10-2559palaces.thai.net
(866)
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ  Their Majesties the King and Queen and the royal guests view the Royal Barge Procession at Royal Navy Institute and Royal Navy Convention Hall 
 

 File size : 0 MB.
 Type : zip
19-10-2559palaces.thai.net
(890)
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร A banquet hosted by HM the King for royal guests at Borommaratchasathit Maholan Throne Hall, the extended part of Chakri Maha Prasat Throne Hall 

 File size : 0 MB.
 Type : zip
19-10-2559palaces.thai.net
(928)