เจ้าของปั้มน้ำมัน ที่สนใจอยากนำแฟรนไชส์ไปเปิดในปั้มตนเอง