หน้าดาวน์โหลด   รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ   ธุรกิจแฟรนไชส์ 
8.6K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2562
 File size : 0.219 MB.
 Type : pdf
21-01-2562กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(696)
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2561
 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf
16-11-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(604)
รายชื่อกิจการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน ประจำปี 2560
 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf
26-06-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(946)
รายชื่อกิจการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฯ ประจําปี 2559
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
26-06-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(892)
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ปี 2558

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf
11-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(781)
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจปี 2557

 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
11-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(750)
รายชื่อผู้ประกอบการผ่านการตรวจมาตรฐานแฟรนไชส์ ประจำปี 2556

 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf
11-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(717)
รายชื่อนิติบุคคล/กิจการ/แบรนด์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2555

 File size : 0.071 MB.
 Type : pdf
11-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(674)
รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ(Franchise Standard)

 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf
11-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(679)
ชื่อบริษัท Coca Holding International Co.,Ltd. Brand Coca Restaurant

 File size : 0.071 MB.
 Type : pdf
11-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(677)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2552 ชื่อ บริษัท กิน ดื่ม ทู ซิท จำกัด แบรนด์  ทู ซิท

 File size : 0.076 MB.
 Type : pdf
11-12-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(674)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.