126K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Republic of the Philippines)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงมะนิลา
พื้นที่: 298,170 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 93 ล้านคน
ภาษา: ตากาล็อกและภาษาอังกฤษ
GDP: 158.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 1,721 เหรียญสหรัฐฯ
ความหมายของธงชาติ

มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงคราม สามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ

 • พื้นสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม
 • พื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณค่า
 • รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกหมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดบาตังกาส, จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต, จังหวัดลากูนา, จังหวัดมะนิลา, จังหวัดนูเอวา เอคิยา, จังหวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งพยายามเรียกร้องเอกราชจากสเปนและฝ่ายสเปนได้บังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เหล่านั้นเมื่อเริ่มเหตุการณ์การปฏิวัติฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2439
 • ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน

การค้าระหว่างไทย – ฟิลิปปินส์ (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ: 7261.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทย ได้เปรียบ ดุลการค้า 2,510.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปฟิลิปปินส์ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า ข้าว เม็ดพลาสติก และน้ำตาลทราย
 • สินค้านำเข้าหลักจากฟิลิปปินส์ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไทย (อันดับ 11)
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย (อันดับ 8)

โอกาส
 1. ไทยสามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เป็นการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสินค้า IT มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
 2. คุ้มค่าในการเจาะตลาดเนื่องจากมีประชากรมาก นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์มีการส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศ ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้น และมีกำลังซื้อมากขึ้น
 3. มีแรงงานที่มีความรู้ด้าน IT จำนวนมาก ทำให้สามารถพัฒนาและส่งออกสินค้า IT ในระยะเวลาอันสั้น
 4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น สัตว์น้ำ ทรัพยากรแร่ พื้นที่การเกษตรทางภาคใต้

อุปสรรค
 1. มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น การกำหนดมาตรฐานการนำเข้าสินค้าที่เข้มงวดในเรื่องการผลิต และสุขอนามัย และมีกฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้ายุ่งยาก ต้องใช้เวลานาน
 2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ
 3. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ กฎระเบียบเข้มงวด
 4. มีการฉ้อราษฎร์บัง หลวงสูง
 5. สหภาพแรงงานแข็งแกร่ง และมีบทบาทมาก
ข้อควรรู้
 1. การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
Link ที่น่าสนใจ
ภาษาอาเซียน: ฟิลิปปินส์
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี กูมูสต้า (kumusta)
ขอบคุณ ซาลามัต (salamat)
สบายดีไหม กูมูสต้า กา (kumusta ka)
ยินดีที่ได้รู้จัก นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
พบกันใหม่ มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)
ลาก่อน ปาอาลัม (paalam)
นอนหลับฝันดี มาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)
เชิญ แมค อันยาย่า (mag-anyaya)
ใช่ โอ้โอ (oo)
ไม่ใช่ ฮินดี้ (hindi)
อากาศดีจัง มากันดัง พานาฮอน (magandang panahon)
อากาศร้อนมาก มัสยาดอง มาอินิท (masyadong mainit)
อากาศหนาวมาก มัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน
  (masyadong malamig panahon)
ไม่เป็นไร ฮินดี้ บาเล (hindi bale)
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf
17/06/2557 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(744)
 ช่องทางการจำหน่าย  การนำเข้าสินค้าเม็ดพลาสติก จำผ่านผู้นำเข้ารายใหญ่  และส่งสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศฟิลิปปินส์  โดยแหล่งจำหน่ายในฟิลิปปินส์จะอยู่ที่เมืองเกซอนซิตี้เป็นส่วนใหญ่
 File size : 0.091 MB.
 Type : pdf
31/08/2555 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(985)
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.