หน้าหลัก AEC    ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    เนการา บรูไน ดารุสซาลาม
141K
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: กรุงบันดาร์เสวีเบกาวัน
พื้นที่: 5,765ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร: 422,000 คน
ภาษา: มาเลเซีย
GDP: 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 28,340 เหรียญสหรัฐ
GDP Growth: ร้อยละ 0.5
ความหมายของธงชาติ

"บรูไนดารุสซาลาม" (แปลว่า นครแห่งสันติสุข) ลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไน

 • พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ (ธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสีเหลือง)
 • สีขาวและสีดำ หมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไน


การค้าระหว่างไทย – บรูไน (2010)
 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ธ.ค.) : 227 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปบรูไน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ยาง ปูนซีเมนต์ เครื่องประดับ หม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เซรามิก อัญมณีและเครื่องประดับ และอาหารสัตว์เลี้ยง
 • สินค้านำเข้าหลักจากบรูไน ได้แก่ น้ำมันดิบ (ร้อยละ 83) และเคมีภัณฑ์ ลวด และสายเคเบิล เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของบรูไน (2009) ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของบรูไน (2009) ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน ไทย

โอกาส
 1. มีกำลังการซื้อสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของภาคที่มิใช่น้ำมัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีก และการค้าส่ง การก่อสร้าง และการขนส่งคมนาคมจะเป็นตัวส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลได้มีการผลักดันให้มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น
 2. สินค้าที่สำคัญที่บรูไนมีความต้องการสูงเพื่อใช้ในการบริโภคและอุตสาหกรรมคือเกลือ เนื่องจากยังไม่มีการผลิตในประเทศ
 3. บรูไนพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ

อุปสรรค
 1. ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าของบรูไนมีความลำบาก โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุน การนำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ ซึ่งขนส่ง/ขนถ่ายสินค้าที่สิงคโปร์ก่อนทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง
 2. มีข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารเคร่งครัดมาก ต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ซึ่งกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา ฯลฯ ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของ บรูไนก่อน จึงจะสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการส่งออกสินค้าอาหารไปยังบรูไน
ข้อควรรู้
 1. ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ 2 สัปดาห์
 2. ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
 3. การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
 4. การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
 5. จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
 6. สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง
ภาษาอาเซียน: บรูไน
 
ทักทาย
อาหาร
นับเลข
ช้อปปิ้ง
สกุลเงิน
เดินทาง
ทั่วไป
 
 คำศัพท์
สวัสดี ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ เตริมา กะชิ
สบายดีไหม อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
  (gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่ เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี มิมปิ๊ มานิส
  (mimpi manis)
เชิญ เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่ ยา (ya)
ไม่ใช่ ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
  (cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
   
  *หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมีอุณหภูมิอบอุ่น โดยมีอุณหภุมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
 File size : 2.559 MB.
 Type : pdf
04/09/2555 สบย.4
(1,646)
ประเทศบรูไนต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรหลายรายการเพื่อให้เพียงพอ File size : 0.029 MB.
 Type : doc
23/07/2555 ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(1,972)
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn