หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศพม่า | Myanmar 
33K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คำถามเกี่ยวกับ AEC
 File size : 0.155 MB.
 Type : pdf
17-06-2557กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(868)
 การเปิดประเทศของพม่าและการปฏิรูปประเทศที่มีพัฒนาการมากขึ้นป็นลำดับ  ส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่พม่าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพม่ามีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
 File size : 0.108 MB.
 Type : PDF
20-05-2557ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(842)
ประเทศพม่ามีพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยในหลายจังหวัด และประชาชนของทั้งสองประเทศก็ได้มีการติดต่อค้าขาย
 File size : 14.997 MB.
 Type : pdf
08-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,092)
พม่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมพ.ศ. 2540 และมีพันธะที่จะต้องลดและยกเลิกมาตรการ
 File size : 0.706 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,070)
ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลพม่าได้จัดให้มีการเลือกตั้งในระบอบ ประชาธิปไตยอีกครั้ง ในรอบ 20 ปี ที่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็น

 File size : 14.997 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(760)
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก แหล่งพลังงานเชื้อเพลิง
 File size : 0.71 MB.
 Type : pdf
29-11-2555หอการค้าไทย
(864)
 ความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนจากต่างชาติในพม่า
1) เอสซีจี เปิดร้าน SCG Authorized Dealer ซึ่งเป็นร้านผู้แทนจำหน่ายของ SCG แห่งแรกในเมืองเนปิดอว์

 File size : 0.058 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,329)
produce air ticket to the destination if he is applying for transit visa.stay at the hotels,motels and guest houses holding legal licenses issued by Myanmar
 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf
31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(814)
 Agricultural Trade Policy(contd.)
Export Marketing
Export of rice is being allowed to private companies based in divisions (provinces) where surplus rice are available

 File size : 2.316 MB.
 Type : pdf
30-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(721)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นมีทั้งอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-07-2555สยามรัฐ
(769)
ขณะนี้ ทางการพม่าได้เปิดสัมปทานให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปเช่าพื้นที่
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
23-07-2555บุญเลื่อน พรมประทาน บทความจก กรุงเทพธุรกิจ
(718)
ประเทศพม่ามีทรัพยากรจำนวนมากและมีคุณภาพ เช่น แร่ โลหะ อัญมณี
 File size : 0.03 MB.
 Type : doc
23-07-2555ศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่
(880)
 ประเทศเมียนมาร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 File size : 11.141 MB.
 Type : pdf
17-07-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(701)
Full freedom of worship for other religions
 File size : 0.22 MB.
 Type : ppt
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(1,594)
Most of the government’s administrative expenditure is mainly
 File size : 0.067 MB.
 Type : doc
11-04-2555สภาหอการค้าแห่งชาติ
(1,147)
สินค้าหลักไทยส่งออกไปพม่า ปี 2007–2009
 File size : 0.071 MB.
 Type : doc
09-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(665)
สินค้าหลักไทยส่งออกไปพม่า (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2008–2009
 File size : 0.06 MB.
 Type : doc
09-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(651)
The Government of the Union of Myanmar has been striving hard to promote all
 File size : 0.069 MB.
 Type : doc
09-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(911)
จากเหตุการณ์ที่เกิดความไม่สงบที่กรุงเทพฯ ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างสหภาพพม่า
 File size : 0.799 MB.
 Type : doc
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(652)
เคมีภัณฑ์  :  พม่าเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่  10 ของไทยและเมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกปี 2548–2552 (มค.- มิย.)

 File size : 0.274 MB.
 Type : doc
05-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(770)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.