หน้าดาวน์โหลด    
ไฟล์ที่มาใหม่ และได้รับการเพิ่มเข้ามาในฐานข้อมูล 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งทาง ThaiFranchiseCenter.com จะได้ทำการอัพเดทต่อเนื่อง หากท่านมีไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ หรือ ให้คนสนใจทั่วไปได้ดาวน์โหลด กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แฟรนไชซอร์ต้องเป็นผู้มีสิทธิ หรือเป็นเจ้าของในชื่อ หรือเครื่องหมายทางการค้าที่ใช้ในธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชซอร์พึงธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของชื่อ
 File size : 3.604 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(892)
สุภาษิตก่อน..... ควักกระเป๋า เงินอยู่ในกระเป๋าเรา ถึงไม่ได้ใช้ก็ไม่บูดไม่เน่า โดยไม่ต้องใส่สารกันบูด แต่ถ้าเงินเราอยู่ในกระเป๋าคนอื่น แม้จะไม่บูดไม่เน่า
 File size : 0.189 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(797)
ในปี 1965 สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ยากจนและโดดเดี่ยว แต่ในปี 1999 ชาวสิงคโปร์รวยกว่าชาวอังกฤษ | ประเทศอย่างอินเดีย อียิปต์
 File size : 1.281 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(761)
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Franchise B2B Thailand กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  Franchise B2B Thailand
 File size : 0.111 MB.
 Type : doc
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(786)
รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระบบมาตรฐานสากล ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 File size : 0.274 MB.
 Type : xls
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,817)
ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2544 – 2552 • สร้างความพร้อมของธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ หลักสูตรแฟรนไชส์พื้นฐาน (Franchise B2B Program)
 File size : 0.063 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(676)
1. การสร้างความต้องการทางการตลาด • หลักการสร้างความต้องการ • หลักการสู่เป้าหมายแฟรนไชส์ 2. หลักการสร้างร้านต้นแบบ • การวิเคราะห์และการเลือกทำเล
 File size : 0.068 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(743)
ขั้นตอนการเข้ารับอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระบบมาตรฐานสากล สร้างความพร้อมของธุรกิจเข้าสู่ระบบ (หลักสูตร Franchise B2B Program)
 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(675)
เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้เป็นแฟรนไชส์, เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้กระบวนการสร้างแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงได้
 File size : 0.068 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(698)
สำหรับแนวโน้มหรือสถานการณ์ของแฟรนไชส์ไทย แม้ว่าช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2552 การขยายตัวของระบบแฟรนไชส์จะชะลอตัว
 File size : 0.072 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(790)
ข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล มหาวิทยาลัยศรีปทุมระบุว่า ในปี 2551 มีผู้ขายแฟรนไชส์ (Franchisor) ในประเทศไทยประมาณ 479 กิจการ
 File size : 0.111 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(980)
จากสถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในปีะ 2551 ที่มีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวนทั้งสิ้น 479 กิจการ โดยมีสัดส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสูงถึง 450 กิจการ
 File size : 0.053 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(800)
ตอนที่ 1 : ยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร  ตอนที่ 2 : โหมโรง ...มารู้จักที่มาของระบบแฟรนไชส์กันเถอะ ตอนที่ 3 : ระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยเริ่มเมื่อไหร่
 File size : 0.168 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(973)
แท้ที่จริงแล้วการเริ่มต้นของแฟรนไชส์นั้น เกิดขึ้นก่อนที่แมคโดนัลด์จะเริ่มขายแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นแรกเสียอีก เมื่อมองย้อนอดีตกลับไป
 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(744)
รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำแฟรนไชส์ ความเป็นมาของธุรกิจแฟรนไชส์ เงื่อนไข 9 ประการของธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.087 MB.
 Type : pdf
09-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,314)
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
 File size : 0.963 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(4,015)
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.853 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(6,219)
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(2,158)
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
 File size : 1.039 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(4,402)
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.677 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(4,879)
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(2,052)
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 0.953 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(5,941)
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.431 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(8,962)
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(2,406)
ขณะนี้ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 File size : 0.034 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,187)
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,440)
ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผลเพื่อจัดระเบียบและส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
 File size : 0.071 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,407)
การติดตามผลสำเร็จของโครงการพัฒนาแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล 1) จำนวน Contracts ทั้งหมด 42 Contracts โดยมีรูปแบบการทำธุรกิจร่วมกับนักธุรกิจในต่างประเทศ
 File size : 0.126 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,036)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินโครงการพัฒนาแฟรนไชส์ไทยสู่แฟรนไชส์โลก ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจของคนไทยให้ขยายตัว
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,120)
เช่น แฟรนไชส์ 94 Coffee, BDC by Dr.Orawan, Billion Coffee, Chester Grill, Clay Works, Coca Restaurant, Beauty buffet, Daddy Dough, Dairy Farm, DD Mart, Double A
 File size : 9.996 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,036)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.