หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
10K
1
59
หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดนนทบุรี  
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ "หอการค้าจังหวัดนนทบุรี"
  1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าในจังหวัดนนทบุรี
  2. รับปรึกษา ให้ข้อแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้าในจังหวัดนนทบุรี
  3. เสนอข้อแนะนำแก่หอการค้าไทยและรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  4. ประสานงานในหอการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับทางราชการ
  5. ช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล
  6. อำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนพาณิชย์ให้แก่สมาชิก
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ถนนรัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-59178789
โทรสาร -
อีเมล์ nonthaburipcc@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
www.facebook.com/nonthaburicc/
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 59 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,259 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด