หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
12K
1
55
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
Organization The Chiangmai Chamber of Commerce
รายละเอียด “หอการค้าจังหวัดเชียงใหม” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2520 จากการรวมตัวของนักธุรกิจภายในจังหวัด โดยการสนับสนุนของทางราชการ ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ที่จะส่งเสริมให้พ่อค้า นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม รวมตัวกันเป็นสถาบันหอการค้า เพื่อส่งเสริมให้เป็นนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านคุณธรรมและวิชาการ อีกทั้งเพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมภายในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

ที่ตั้ง 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริม SMEs ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-241404-5, 08-1882-5559
โทรสาร 0-5324-1406
อีเมล์ ccc@cmi-cc.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/THE.CHIANGMAI.CHAMBER/
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 55 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,915 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด