หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
8.9K
2
2
3.5K
หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี 
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ 
  • ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า อุตสาหรรมการเงินและเศรษฐกิจในจังหวัด
  • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หอการค้า
  • ประสานงานทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการกับทางราชการ
  • ปฏิบัติตาม

ที่ตั้ง 209/6 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3721-3501
โทรสาร 0-372-13501
อีเมล์ sj.chumphol@yahoo.com
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 2 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,879 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด