หน่วยงาน    หอการค้าจังหวัด | Chamber of Commerce
6.8K
6
3.5K
หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
SMEs
องค์กร หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม 
รายละเอียด
หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2528  ตามนโยบายของรัฐบาลที่มี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี  โดยมีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการจัดตั้งหอการค้าจังหวัดต่างๆ ขึ้น ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509  เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ และการปกครอง  นโยบายดังกล่าวได้ส่งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 
 
ที่ตั้ง 188 หมู่ที่14 บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-710570
โทรสาร -
อีเมล์ mahasarakhampcc@gmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,759 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด