ปี 2552 งานแสดงแฟรนไชส์ ปี 2552 : 9 งาน (ในประเทศ 7 งาน, ต่างประเทศ 2 งาน)

ปี 2552 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และปรับตัว หลายๆอย่างที่ผู้ประกอบการ SMEs และแฟรนไชส์ มีอยู่ จะต้องมีการปรับแผนการ และนโยบายการขยายสาขาให้รัดกุม และเข้มงวดมากขึ้น บางธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการตลาดออนไลน์ และการทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media มากขึ้น แต่การจัดแสดงงานก็ยังคงเป็นเวทีที่สำคัญ และเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ขาย จะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจรจาธุรกิจการค้า กับผู้ซื้อ ได้โดยตรง และเป็นช่องทางที่เปิดกว้างให้กับนักลงทุน ในการเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อดำเนินงาน สร้างผลกำไรในลำดับต่อไป

 
ติดต่อฝ่าย *
ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
ข้อความ
 
*